Debatt:

Kommunens veiutgifter vokser sterkt ved vestre E8-valg

I Vegvesenets forslag til vestre E8-trase unnlater Vegvesenet å utrede hva som skjer med kommunale veiutgifter, ved at kommunen må overta noen av dagens veistrekninger fra fylkesveier og E8.
meninger

Ved vestre E8-valg vil fylkesvei Sørbotn – Hans Larsanes bli kommunal vei. Nåværende E8 Fagernes – Sørbotn kan bli kommunal vei. E8 Fagernes – Laukslett blir forlenget Fylkesveiv 91. Nåværende fylkesvei Hans Larsanes – Andersdalen – Kantornes blir antakelig kommunal, eller fortsetter som fylkesvei.

Høyere kommunale veiutgifter.

Ved østre E8-valg blir fylkesvei Sørbotn – Hans Larsanes – Andersdalen – Kantornes fortsatt fylkesvei som i dag. E8 Fagernes – Laukslett blir som i dag. Dagens vei Fagernes – Sørbotn kan bli en forlenget Fylkesvei 91, eller bli en kommunal vei.


DEBATT:

«E8 i Ramfjorden skal «endelig» bygges»

Innleggsforfatteren oppfordrer til «sunn fornuft» når den fremtidige E8-løsningen skal avgjøres.


Når østre trase etter hvert suppleres med Tindtunnelen som E8, så blir nåværende E8 om noen år en fylkesvei eller kommunal vei, mest sannsynlig en forlengelse av Fylkesvei 91.

Østre trasévalg blir klart best for kommunen.

I verste fall for kommunen, med vestre trase, blir det nye ca. 25 km kommunal vei som må overtas fra fylket og staten. I beste fall, med østre trase, kan det bli null kommunal veiovertakelse.

Når Vegvesenet har unnlatt å utrede disse alternativene, så bekrefter det bare uviljen mot å servere objektive fakta til kommunestyrets avgjørelse om E8s trasévalg.

Fakta og forhandlinger FØR regplanvedtak?


Debatt:

«Vanlig prestisje-holdning hos Vegvesenet»

E8s høringsrunde hadde frist 9. juni, og Vegvesenets behandling av merknadene ble oversendt til kommunen 1. juli. Kommunen har ventet med offentliggjøring til 4. august, det vil si en uke før behandlingen i byutviklingsutvalget.


Kan kommunestyret kreve fakta på bordet? Selvsagt kan de det, kommunestyret er planmyndighet og bestemmer planinnhold og utredningskrav.

Kommunen bør egentlig kreve forhandlinger med fylket og dept’et for å klarlegge veistatus og veikostnader for kommunen FØR regplanforslaget behandles i kommunestyret. Men hvis vestre trase forkastes uansett, og man er tilbake på østre trasévalg, så blir jo dette overflødig.

Vil beboerne på østsiden av Ramfjord få det bedre om vestre veitrase blir valgt? Neppe.

Ramfjordmoen vil bli bebygget med boliger, industribygg og kanskje jernbanestasjon.


DEBATT:

«Dagens norske klimapolitikk er ikke seriøs»

Vindkraftutbygging i Norge er en kombinasjon av et ufattelig dårlig klimatiltak og en hemningsløs rasering av norsk natur, skriver Odd Handegård.


Alle som skal til Vollan fra Ramfjordmoen eller de som kommer fra Ullsfjord og skal til Vollan vil kjøre gamle veien på østsiden som blir den korteste veien til Vollan.

Blir det industriutbygging på Ramfjordmoen vil det også bli mye tungtrafikk på gammel veien.

Trasévalget på vestsiden av Ramfjord er derfor en dårlig løsning også for beboerne på østsiden.