Debatt:

Nei til færre norsktimer!

Formannen i Riksmålsforbundet skriver om å bevare norsktimene.

Riksmålsforbundets formann Trond Vernegg.  Foto: Riksmålsforbundet

meninger

Elevene som begynner på videregående skole nå, kan heldigvis regne med å få beholde antallet norsktimer. Men på lengre sikt kan norsktimene bli redusert til fordel for flere engelsktimer hvis forslaget fra det regjeringsoppnevnte Liedutvalget blir fulgt opp.

Det vil i så fall være stikk i strid med Regjeringens språklov som skal vedtas i Stortinget i høst. Lovens overordnede mål er å styrke norsk språk – inkludert norsk fagspråk – og verne det mot domenetap til engelsk. Da kan man ikke samtidig svekke norskopplæringen i skolen.

Men Liedutvalget tar det for gitt at vi legger oss flate for engelskens inntog. Utvalget argumenterer med at engelsk har styrket sin stilling innen akademia de siste årene, og at engelskopplæringen i den videregående skolen dermed må intensiveres. Det er ikke galt å lære mer engelsk, men det må ikke gå på bekostning av norskfaget. Mer enn noen gang trenger vi et norskfag som ikke bare gir elevene språkferdigheter, men som gjør dem stolte av og glade i sitt eget språk.

Riktignok kommer Liedutvalget også med fornuftige anbefalinger for norskfaget, men ikke når det gjelder timetallet. Her gjelder det å slå ring om det! Å mestre morsmålet er en forutsetning for all annen læring, og opplæringen i vårt norske hovedspråk må prioriteres, ikke svekkes.