Debatt:

Arctic Center – hva er planene for anlegget?

Om kort tid skal de folkevalgte i Tromsø Kommunestyre ta stilling til om de vil godkjenne en reguleringsplan fremlagt av Arctic Center

  Foto: Ronald Johansen

meninger

Forrige gang denne reguleringsplanen var oppe til avstemning var det tilløp til kaos og panikk med innlegg, nye forslag og tildels sterke innlegg både for og imot planen. Som vi vet endte det med at planen ble nedstemt og at det i ettertid ble det besluttet at den måtte behandles på nytt.

Hva vet vi om hva det skal stemmes over? Mange vil si at det selvsagt skal stemmes over det skrevne innhold i reguleringsplanen. Andre vil hevde at det i realiteten skal stemmes over fremtiden for naturen i Finnheia. Og noen vil nok si at det i realiteten skal stemmes over hvorvidt brødrene Wilhelmsen, Skogvik og Lauritsen endelig, etter 40 år, skal få bygge og drifte et flott alpinanlegg i Finnheia. Men småfuglene har kvitret og jeg har lyttet både med skepsis og undring.

Nå har jeg hørt kvitring om at eierne av Arctic Center slett ikke har tenkt å bygge noe alpinanlegg. Ikke noen hytteby heller. Ikke noe som helst egentlig. Kan det faktisk være mulig? De har allerede investert 28 millioner og brukt mye tid og energi. Ville de ha gjort det uten en plan for å få bygget ut og få tilbake sine investeringer? Neppe. Dette er drevne forretningsfolk som ikke er kjent for å kaste penger ut i østavinden.

Hva er så fakta i denne saken? Fakta er at Arctic Center har brukt både penger og energi på å få på plass tillatelser til å etablere
alpinanlegg, hytteby, hotell, parkeringsplasser og veier. De har ikke vist noen vilje til å vise offentligheten noen detaljer på hvordan dette vil arte seg i virkeligheten eller de reelle dimensjoner på de omsøkte anleggene. Det synes heller ikke som om de har tiltrukket seg noen interessante investorer. Allerede for to år siden var daglig leder ute i media og sa at i 2019 kunne den første skiheisen være bygget. Det har ikke gått så fort.

Når kan disse anleggene være bygd og i drift? Mye skal gjøres før den tid og daglig leder har mye annet å bruke tiden på siden han også er daglig leder i tre andre bedrifter. Det skal skaffes kapital, detaljplanlegges, innhentes anbud, graves og bygges før snora kan klippes. 10 til 15 år er ikke noe urealistisk tidsperspektiv. Etter dette kan det regnes med inntjening. Dagens eiere vil neppe bli å finne i billettbua til skiheisen. De nyter nok mer sannsynlig sitt otium i en alder på noen og 70 år til nærmere 90.

Hvor ligger så motivasjonen til eierne av Arctic Center for å bruke så mye
tid og penger på dette prosjektet? Her er det at noen småfugler har kvitret for meg i sommer. Eierne har planer om å gjøre som enkelte vindkraftutbyggere har gjort med stort hell. Lag en kjempestor plan, utarbeide reguleringsplaner og fremskaff godkjenninger og tillatelser fra myndighetene. Når det er i boks kan hele prosjektet selges som helhet. Det er da gryteferdig og kan friste kapitalsterke interesser. Et slikt salg vil bringe penger og fortjeneste inn på konto uten den lange og usikre veien med bygging og drift.

Dette er hva småfuglene har kviteret om i sommer.

Dersom dette viser seg å være riktig, så vil avstemmingen i kommunestyret dreie seg om noe ganske annet enn ordlyden i reguleringsplanen. Realiteten kan godt bli utbygging i regi av store utenlandske investorer som kanskje ikke er så veldig opptatt av miljø, artsmangfold, reindrift, kulturminner, CO2-utslipp eller hva vi lokalt i Tromsø måtte mene og ønske. Da vil pengemakta rå og det vil satses på utenlandske turister. Dagens lokale eiere av Arctic Center kan toe sine hender og nyte sin pensjonisttilværelse.

Akkurat som jeg. Og lytte til småfuglenes kvitter.

Kvirre-virre-vitt.