Debatt:

Erfaringer fra en bærtur på Kvaløya i slutten av juli

Alt var så stille og rart denne dagen, skriver Herbjørg A. Svendsen.

  Foto: Privat

meninger

Triste greier. Ingen bær av absolutt noen slag. Hvorfor?

Sen vår er muligens en av årsakene, men jeg opplevde en dyster og stille verden nå.

Minnes tidligere år. Da fant vi alltid bær i disse områdene, men nå, ingenting.

Ingen dyr å se, ikke sauer med lam som breker, ingen kuer (ingen bjeller å høre mer), og derfor ikke dyremøkk å se. Og insektene, hvor er de blitt av? Likeså fuglene? Alt var så stille og rart denne dagen.

Som barn i Sør-Troms, opplevde jeg svermer av insekter og fugler der det var dyremøkk (spesielt kumøkk) i skog og mark. Dette må ha hatt en stor nytteverdi, for blant annet bær, som vi den gang fant over alt, rikelig, av alle slag og alltid hadde vi bøttene fulle ved dagens slutt. Det ble aldri bom!

Denne bærturen opplevdes nesten som en død verden, bare elvesusen hørtes som før. Elvene som fulgte sitt leie, og ga meg litt optimisme.

For Guds skyld, la oss få husdyra tilbake til naturen, som videre skaper åpne landskap, masse dyremøkk, oppblomstring av insekter, fugleliv og bær, slik at kommende generasjoner får oppleve en natur som ikke bare er vakker å se på (på avstand), men også blir levende, og som vi alle kan høste av.

Min fangst denne turen var søppel. Det var plast over alt. Dette ble plukket opp og tatt med.

Skuffende dette og, men brennaktuelt p.t. uten tvil.

Hold naturen ren, ta søpla med deg hjem, den skal ikke bli liggende igjen i naturen