Debatt

Jeg vil takke Petter Northug

Rusomsorg i Norge er dessverre klassedelt på linje med samfunnet ellers, skriver forfatteren av innlegget.

Bjarte Helland  Foto: Privat

meninger

Som overskriften sier, ønsker jeg å rette en stor takk til Petter Northug. Først for alle hans store idrettsprestasjoner, men i hovedsak for å ha satt ansikt på et problematisk tema: Rusavhengighet og hjelpeapparatet som skal være der når behovet er størst.

Rusavhengighet i Norge blir ofte fremstilt med bilder fra kummerlige omstendigheter og slitne «narkisser» som er i en vanskelig og utfordrende periode av sitt liv. Rusavhengige har flere fjes, fra dem som sitter med det vanlige rødvinsglasset, alkoholikeren som ikke lengre greier å ivareta sitt velbefinnende og til øvre sosietet med sine «skjulte uvaner». I Norge har vi dessverre mye skjult avhengighet, de enkleste å identifisere er de som har kjørt livet så hardt og lenge at de ikke bryr seg.


DEBATT:

«Northug er dessverre ikke alene»

Vår store skiprofil er faktisk bare én av 5629 som hittil i år har blitt anmeldt for kjøring i ruspåvirket tilstand.


Jeg har selv bakgrunn fra restaurant- og utelivsnæringen, en beryktet bransje i forhold til rusavhengighet. Men vi kommer ofte i kontakt med dem som virkelig sliter. Det er de som må ruse seg for å greie å holde «koken» med den harde kjerne innen festmiljøer og annet. Jeg har opplevd 18-åringer som bruker kokain for at de skal greie en dag til med fest.

Rusomsorg i Norge er dessverre klassedelt på linje med samfunnet ellers. Vi har de bemidlede som «ikke har rusproblemer» som får kontakt med støtteapparat med en gang de trør ut i grøften. Så har vi de som jeg er opptatt av, de uten støtteapparat som roper på hjelp, men ikke blir hørt. I dagens samfunn skal man effektivisere, og det knipes inn på pengene som skal hjelpe dem som ikke er bemidlet.

Jeg er så heldig å få ta del i oppbygging av et nytt parti, og her har vi pekt ut rusomsorg som et viktig område. Industri- og næringspartiet (INP) er et nytt parti stiftet 29.02.2020, vi har hovedsakelig søkelys på utvikling av samfunnet, og vi ønsker å BYGGE NORGE. Avviklingsspøkelset truer mange arbeidsplasser, men for å kunne bygge Norge så må vi og ta oss av befolkningen i Norge.


Fra sidelinja:

Helter som snubler

Vi liker ikke at helter kjører fort på kokain. Selvfølgelig ikke.


INP ønsker at vi skal tilrettelegge for en mer omfattende og oppfølgende ruspolitikk, vi må ha et mottaksapparat også for dem som ikke har midler til å kjøpe seg en plass. Disse plassene står av og til tom, men det som er viktig, er at det øyeblikket en rusavhengig føler eller kjenner på ønsket om å få hjelp så skal vi være der. Dagens rusomsorg har på lik linje med mange andre områder innen helsevesenet et etterslep, og er underfinansiert. En rusavhengig skal ikke måtte vente opptil 3 måneder for et behandlingstilbud. De må ha hjelp straks de er klar for å ta imot hjelp.

Petter Northug har et problem. All ære til ham for å ha stått fram, og jeg krysser fingrene for at han får hjelp til å avslutte sin avhengighet. Men her er forskjellen: Han får hjelp i dag. Hva med de mange hundre som går på gaten med ønske om å få hjelp? De får ikke det. Her må systemet forbedres, og jeg gleder meg til å stille til valg for INP 13. september 2021. Vi skal BYGGE NORGE, og utvikle landet til et land som også har øyeblikkelig hjelp til alle som trenger det.