Debatt

Grov grønnvasking fra Arctic Center

Når Erik Joachimsen forviller seg på myra, så er jeg nødt til å rekke han en hjelpende hånd for å komme seg ut derifra igjen.

MDG: Barbara Vögele i Miljøpartiet de Grønne.   Foto: Frank Lande

meninger

Etter å ha lest hans tilsynelatende veldokumenterte uttalelser om forholdene i Håkøybotn skal jeg fortelle litt om hva som også står i notatet fra Nibio.

Der står det: «Siden det er helning vil eventuelle kilder og kildehorisonter være viktige å få oversikt over. Det ligger ofte kilder i, eller i tilknytning til, bakkemyrer, og de tømmer da vatn utover myra. Noen ganger er det klart at kildene er årsaken til at bakkemyr er utviklet, andre ganger er det mer diffuse sammenhenger. Inngrep nederst i ei bakkemyr påvirker i liten grad oppover på myra, men litt erosjon og uttørking kan gi noe synking over tid. Inngrep øverst i ei bakkemyr kan potensielt påvirke hele myrpartiet nedstrøms inngrepet, særlig hvis kilder og kildesig avskjæres».


Arctic Center-området har skjulte naturverdier

Fire fagpersoner ved UiT taler Finnheias sak i dette innlegget.


Og her er vi rett ved kjernen! Arctic Center skal bygges på en bakkemyr og utbygging “kan potensielt påvirke hele myrpartiet nedstrøms inngrepet”. Det er noe som ikke er vurdert, ikke undersøkt, ikke søkt om!

Det er bra at AC har begynt å gi en viss oppmerksomhet til myrproblematikken, men det må bli slutt på å formidle bare halve sannheten!

NIBIO skriver videre i rapporten til AC: “Vi har ikke tatt stilling til den praktiske gjennomførbarheten og anleggsteknisk realisme (...). Foruten praktisk gjennomførbarhet knyttet til selve byggingen, så må det også vurderes i hvilken grad det vil være attraktivt med hytter som har intakt myr nært inntil hytteveggen, og om det over tid vil skje en påvirkning av området både gjennom tilrettelegging for utvidet bruk og gjennom slitasje gjennom økt bruk.”

Skal området nedenfor ikke skades, så er man nødt til å bevare vann og tilsig av vann i utbyggingsområdet, men hvordan det skal gjøres er det ingen som forteller oss, heller ikke hvordan det er å sitte på en myrterrasse, nyte kveldsskyggen og lengte etter de solfylte fjellene på andre siden.

AC sier bare at de “skal bidra til at de beste metodene benyttes for å hindre utslipp av klimagasser. Den mest nærliggende løsningen er å benytte utgravde myrmasser i restaureringen av punkterte myrer i nærområdet. Dermed sikres vann i myra, og klimagasser vil fortsatt være bundet i grunnen. Og ja, vi har avtale med grunneier om å gjøre dette.”


Arctic Center: Myra i Håkøybotn

Det ble et stort søkelys på utslipp av CO2 fra myr etter Tromsø kommunes første behandling av hyttefeltet i Arctic Center. Vi har derfor fått to fagmiljøer med ledende kompetanse på feltet til å analysere området. Det viser helt andre tall enn det kommunen har kommet frem til, og som motstanderne ynder å benytte, skriver daglig leder i Arctic Center.


Igjen! Det er en bakkemyr! Som NIBIO sier, så kan det være litt uttørking og erosion ovenfor pga. det AC kaller for punktering, men det er ikke det som er problemet! Det er byggeområdet samt nedeforliggende myr. Forenklet sagt, så fyller man ikke et badekar ved å sette inn pluggen nederst og stenge vannkranen øverst!

Og mens jeg er i gang, så stiller jeg enda noen spørsmål til Arctic Center angående håndtering av avløpsvann:

Dere planlegger et slamavskilleranlegg med tilhørende infiltrasjonsgrøfter, infrastruktur og veganlegg for over 2100 personer. Beregning av mengde avløpsvann som genereres tar utgangspunkt i 3 personer per hytte/leilighet og 40 ansatte.

Dere har «ikke undersøkt om det kommunale anlegget i Eidkjosen har tilstrekkelig kapasitet, da etablering av cirka 6 kilometer ledning og pumpestasjoner for transport til offentlig nett vurderes som lite aktuell da det har en forholdsmessig høy kostnadskonsekvens».


La Finnheia være i fred!

Erik Olsen, innsenderen av dette innlegget, mener det er dramatisk dersom Arctic Center vedtas.


Så til spørsmålet:

  • Hvor er de resterende 60 årsverk i regnestyket? Dere sa jo at det skal være hundre arbeidsplasser? For det vil vel være hovedaktivitet om vinteren og da må man vel oppskalere bemanning?
  • Hvor i beregningen dere har gjennomført er caravanparkering inkludert? I planen står at området skal også inneholde “caravanparkering med servicehus”. Regner med at også disse har behov for dusj, vaskemaskin, toalett etc.
  • Og ikke minst: Hvor i beregningen finner jeg alle byens alpinkjørere som skal stå i bakken og etter endt dag nyte kveldsskyggen på kafeen? Var det ikke sånt at det skulle komme tusenvis av gjester? De nyter tjenester, står i bakken, går på toalett, da må avløpssystemet dimensjonert til det.

Og så skal jeg gjerne ha svar på om hvordan Arctic Center har tenkt å gjennomføre en utslippsfri byggeplass når det meste av utslippene faktisk kommer fra bakken det skal bygges på eller myra nedenfor. Hvordan vurderer dere det juridiske? Dere vet nemlig ganske godt at dere kan love så mye dere vil og at vi kan skrive så mye vi vil i reguleringsbestemmelsene, men det har INGEN juridisk binding, fordi politikerne og myndighetene per idag ikke har noe regelverk vi kan forankre krav om utslippsfri anleggsplass for andre enn våre egne, kommunale anleggsplasser. Fine ord med null konsekvens dersom det ikke overholdes av AC!


Debatt

La det være krystallklart – reiselivsnæringen er positive til Arctic Center!

Denne uken har flere personer henvendt seg til Visit Tromsø og NHO Reiseliv Lokallag Tromsø for å gi uttrykk for sine bekymringer om at reiselivsbransjen skal være imot Arctic Center. Det stemmer ikke.


Dere sier at et miljøregnskap består av pluss og minus. Enig i det, men å regne inn treverk på plussiden når man ikke regner inn transport, produksjon, levetid (som gjerne er lavere for hytter) blir søkt. Skulle man følge det resonnementet, så kunne man bygge ned omtrent alt, bare man setter trebygg på det! Å kalle det for “nært et nullutslipp på bunnlinjen i klimaregnskapet” er grov grønnvasking! Jeg kaller det ikke for bærekraftstrategi, jeg kaller det for «bærekraftsmagi». Fordi det ikke er mulig! Det er misbruk av begrepet bærekraft og det er lureri av Tromsøs innbyggere.

Jeg skulle ønske meg at Arctic Center er ærlig i kommunikasjon. At de sier rett ut at prosjektet skal gi mest mulig penger og at konsekvensene for klima, natur, landbruk, reindrift, naboer, friluftsliv og mye mer ikke betyr så mye. Fordi hadde det ikke vært så mange og høylytte motforestillinger fra befolkningen, så hadde dere rett og slett ikke tatt hensyn til det. Man trenger ikke gå mange måned tilbake i tid før man kommer til latterliggjørende og fornektende utspill. Å begynne å snakke om klima på oppløpet gir ingen kredibilitet.


Debatt:

Tromsø kommune trenger mye mer enn bare en Alpinpark

En god politiker må ha en kunnskap om hva folket trenger, og denne kunnskapen må alltid vokse, til fordel for folket. En god leder er ikke en som foreslår utallige prosjekter, men en som vet å fokusere på det som er nødvendig for samfunnet som helhet.


Knut Wilhelmsen er jo tydelig på at dersom det blir et nei, venter dem til opposisjonen kommer i posisjon. Indirekte sier han også at han forventer at dagens posisjon med Arbeiderpartiet i ledelsen burde stille opp for hans prosjekt, slik at han får den velfortjente avkastningen. Politisk ideologi eller hvordan det går med kommunen som helhet er underordnet. Blir jo spennende å se hvem som kjemper på hvilken side i neste valgkamp.