Debatt:

Kostnader mangler for E8?

Samferdselsdepartementet viser unnfallenhet ved at de ikke krever snarlig rapport når de vet at overskridelsene er til stede.

VESTRE TRASE: Statens vegvesen har startet planleggingen av ny E8 forbi Ramfjord. Vegen planlegges etter en korridor vest for tettstedet, med bru over Ramfjorden.  

meninger

I Byrunden 13. oktober har Bjørnar Jentoft et innlegg med spørsmål: «Hvis ikke media eller Samferdselsdepartementet tvinger fram en fullstendig åpen kostnadsrapportering, hvor står vi da? Har kommunestyret 26. august valgt vestre E8 på fullstendig feil grunnlag?»

Svaret er ja, grunnlaget er fullstendig feil. Årsaken er at veivesenets E8-gruppe sniker seg unna å oppdatere kostnadene offisielt.

De vet alle at Samferdselsdepartementets budsjettgrense på 1,89 milliarder kroner er ettertrykkelig brutt, men de unngår å si det høyt, for å oppnå at beslutninger om E8-prosjektet blir låst fast før skandalen kommer på bordet.

Mediene har dessverre ikke vist interesse for å få fram beløpene. Samferdselsdepartementet viser unnfallenhet ved at de ikke krever snarlig rapport når de vet at overskridelsene er til stede.

I løpet av ett års tid kommer tydeligere tall på bordet i kvalitetskontrollen, med noen hundre millioner i overskridelser.

Statlige Nye Veier AS beregnet i juni i år vestre E8 til 2,2 -2,4 milliarder kroner, det vil si 3-500 millioner kroner foreløpig i budsjettsprekk for veivesenet. I tillegg kommer uavklarte poster som er nevnt nedenfor.

I 2018 var det en lignende overskridelse for Østre E8 ved at veivesenet la inn i regplanen en rekke endringer som ikke var vedtatt i kommunens planbehandling. Dette førte til en prosjekt-revisjon som etter hvert endret kommunestyrets trasevalg fra øst til vest. Fordi veivesenets E8-gruppe blant annet skjuler kostnader for vestre trase.

Blir det ny prosjektrevisjon når skandalen sprekker? Som kjent vil «makta» ha vestre trase, mens folk og bilbrukere vil ha den transportøkonomisk beste løsningen på østsida med Tindtunnelen. Blir det «makta» eller folket som får gjennomslag?

Fylkesmannen har nå klagebehandling for kommunens vedtak 26. august. Det er bare første trinn i den gjenstående skandalehistorien om E8.

I veivesenets kostnadsberegning høsten 2019 var blant annet følgende ennå ikke avklart: Valg av brutype for storbrua på 870 meter, valg av brufundament, fyllinger ved brufundamentet, grunnboringer langs vestsida, masseberegninger for fjerning av risikoleire i vestre trase, grunnavdekking for fyllinga ved Leirbakken, geologisk avklaring vedr brufundament etc.