Sandnessundbrua har 50 prosent høyere kapasitet

Terje Walnum påstår han har en løsning på Sandnessundbruas kapasitetsproblemer.

SANDNESSUNDBRUA: Innsenderen av debattinnlegget mener det bør innføres vekselkjøring på Sandnessundbrua.   Foto: Ronald Johansen / iTromsø

meninger

Det er fire til seks år siden flere interesserte foreslo vekselkjøring på Sandnessundbrua i rushtidene. Det vil bringe ned køer, ventetid og bortkastet tid, samt øke brukapasiteten.

På Tromsøbrua ble det innført vekselkjøring i det verste presset før Tromsøysundtunnelen ble ferdig. Opplegget for gjennomføring ligger i arkivet hos Vegvesenet, politiet og kommunen.

Den gang hadde Tromsøbrua mindre trafikk enn Sandnessundbrua har i dag, Så det er på høy tid at det blir en avlastning. Brua kan få 50 prosent høyere kapasitet, minst!

Kommunen må kreve løsning.

Hvorfor ble det ikke noe av forslaget for noen år siden? Ingen av de tre etatene får noen målbare «inntekter» fra en slik sak, og de pådrar seg en del utgifter. Gevinstene oppstår i form av spart tid for berørte trafikanter. Gevinstene er egentlig langt større enn kostnadene, det vil si en samfunnsøkonomisk kjempegevinst. Men gevinsten vises ikke i etatenes regnskaper, så da er de ikke veldig interessert.

TUNNEL-GENERAL: Terje Walnum   Foto: Tom Benjaminsen

Dette krever politisk initiativ og krav fra kommunen, ellers blir løsningen på nytt begravd i byråkrati.

Som kjent har Vegvesenet innført en byggestopp og etableringsnekt på Kvaløya, samtidig som Vegvesenet sitter med nøkkelen til stor kapasitetsvekst på brua. Man bør nå kunne tillate utvikling av reguleringsplaner for ulike områder på Kvaløya. Inntil man får realisert en ny Kvaløyforbindelse, så bør Vegvesenet kunne pålegges å etablere/drifte en vekselkjøring på brua. Hvis ikke, så bør kommunen av hensyn til trafikantene og boligplanene etablere ordninger uten Vegvesenets treghet.

Byggenekt på Kvaløya kan avvikles.

Nordlys har nettopp rapportert at en byvekstavtale kan kreve at kommunen stryker veiprosjekter i Tenk Tromsø, herunder ny Kvaløyforbindelse. Samtidig er ny Kvaløyforbindelse kanskje den viktigste mangelen i hele trafikkbildet i Tromsø. Da bør man innse at bypakke med bompenger og byvekstavtale egentlig er en uvelkommen og unødvendig tvangstrøye for Tromsø.

Som kjent har departementet og Vegvesenet lurt Tromsø til å vente i årevis på å få orden på en avtale. Samtidig forsinkes alle forbedringer og investeringer i Tromsø, og trafikkøene med bortkastet tid vokser. Det illustrerer bare byråkratiets og sentrale politikeres evneløshet og fremdriftsmangel i bypakkesaken.

Så Tromsø må spørre seg om vi er tjent med å innordnes i departementets tvangstrøye hvor man må godta alle utsettelser, pålegg og forordninger uten et fnugg av fremdrift i veitiltak i kommunen. Er vi da bedre tjent med å fristilles? Husk at bypakkene baseres på en soneinndeling med bydelsgjerder på Tromsøya som ingen vil ha, med tillegg for omkjøringer og lengre kjøringer som ingen vil ha, pluss noen hundre millioner i bompenger fra bilbrukerne, som ingen vil ha.

Ny Kvaløyforbindelse bør gå til Håkøya, ikke til Selnes med ekstra, nye problemer.