Debatt:

Hvor blir miljøprofilen i bypakken av?

Med formannskapets siste vedtak ser miljøprofilen i bompengeprosjektet ut til å forsvinne, skriver Rødts gruppeleder.

ETTERSPØR MILJØ: Bendik Hugstmyr Woie, gruppeleder i Rødt mener innbyggerne bør få en bedre mulighet til å velge kollektiv eller sykkel i den nye bypakken.   Foto: Ronald Johansen / iTromsø

meninger

Tromsø har blitt satt i en vanskelig situasjon av regjeringen. I stedet for å få startet forhandlingene om en byvekstavtale, må kommunen først inngå en annen pakke, en bypakke, også den med bompenger. Det betyr at Tromsø først må vedta en pakke av mindre omfang, før man på et senere tidspunkt kan forhandle om en større pakke.

Det gjør at kommunestyret må prioritere.

I utgangspunktet er det riktig å prioritere. Problemet er at prioriteringene som gjøres ligger an til å kraftig svekke de tiltakene som gjør det enklere å velge kollektivt og sykkel.

De to hovedalternativene kommunestyret står mellom er:

1. Å fjerne Kvaløyforbindelsen til Selnes, men forsøke å forhandle den inn i en senere byvekstavtale.

2. Å fjerne utbygging av kollektivfelt på fastlandet og Kvaløya, fjerne sykkelvei og fortau rundt Nordspissen, fjerne sykkeltrasé over Tromsøya og fjerne ny hovedvei fra Giæverbukta via flyplassen til Sandnessundbrua. Denne veien henger sammen med ny tverrforbindelse i tunnel, som flytter trafikk ut av kryssene i Giæverbukta.

Mange i Tromsø, og særlig innbyggerne på Kvaløya, er opptatt av ny Kvaløyforbindelse. Derfor har den vært en viktig del av bompengeforliket som de fleste partiene i Tromsø, også Rødt, har vært med på.

Likevel mener vi at det er dette av de aktuelle prosjektene som vil bidra minst til å løse Tromsøs trafikale utfordringer.

Om man tar ut ny vei forbi flyplassen, er det ikke noe poeng å bygge ut tunnelen først. Tunnelen vil komme ut ved postterminalen, men all trafikk må kjøre nordover til rundkjøringa ved Workinntunet først.

Det samme gjelder ny bru til Kvaløya. Om den kommer før ny vei forbi flyplassen havner alle i samme kø som før i morgenrushet. Det er vanskelig å tro at brua alene vil være nok til å fjerne byggestoppen i pendlersonen. Derfor mener vi det ville vært klokt å skyve på Kvaløyforbindelsen. Det vil også frigjøre flere midler til nye tiltak på Kvaløya, for eksempel innfartsparkering på Kvaløysletta.

Når man i tillegg tar bort to viktige tiltak som gjør det enklere for innbyggerne på Kvaløya og fastlandet å velge kollektivt, kollektivfelt fra Blåselvelgen til Storelva og kollektivfelt ved bruhodet, samt sykkelveien over øya og rundt nordspissen, mener Rødt at pakken har mistet sin miljøprofil.

Pakken bidrar ikke til å løse viktige trafikkutfordringer. Vi mener det blir feil å ilegge innbyggerne bompenger uten at man får en mye bedre mulighet til å velge kollektivt eller sykkel. Den tidligere vedtatte listen over tiltak var heller ikke perfekt, men nå blir den verre.

I formannskapet tirsdag 20. oktober fikk alternativ 2 flertall, og det ligger an til at den det i kommunestyremøtet 28. oktober også. I så fall vil Rødt også stemme mot helheten, og mot bypakke og bompenger i Tromsø.