Debatt:

Alle liv teller!

Gunhild Johansen mener det må være lov til å si at sykehjemsplasser blir ledige ved at folk dør, uten å bli beskyldt for å være arrogant, uanstendig og uetisk.

FORLENGER: Kvaløysletta sykehjem holder åpent ut i 2021.  

meninger

Kristin Helene Arvesen skriver i Byrunden at hun har lest at jeg er skuffet, fortvilt og frustrert over at planene om å rive Kvaløysletta sykehjem ikke lar seg realisere i år fordi folk har vært for lite flinke til å dø.

Kjære Kristin Helene Arvesen, dette er for grovt! Dette har du ikke lest noen steder. Både politisk og administrativ ledelse, samt alle ansatte og pårørende ved sykehjemmene våre har gjort alt som står i vår makt for å hindre og begrense smitte ved sykehjemmene! Det har vært prioritet nummer én. Vi er alle kjempelettet og glade over at ingen har dødd av covid-19 ved våre sykehjem.

SVARER: Gunhild Johansen (SV) er leder i helse og velferdsutvalget i kommunen.  Foto: Christer Pedersen

Det må være lov til å si at sykehjemsplasser blir ledige ved at folk dør, uten å bli beskyldt for å være arrogant, uanstendig og uetisk. På sykehjem bor mennesker i livets siste fase.

Fortviler over situasjonen ved Kvaløysletta sykehjem: – Vi må slutte å vedta sparingstiltak som ikke lar seg gjennomføre

Kvaløysletta sykehjem skulle etter planen være tømt 1. juli i år, men ifølge de reviderte planene vil de mest sannsynlig ikke engang rekke å tømme sykehjemmet til 1. juli neste år.


De senere årene har gjennomsnittlig botid på sykehjemmene våre vært 2 år og 2 måneder. Det vil si at når vi har 400 sykehjemsplasser til disposisjon, kan vi grovt sett regne at mellom 150 og 180 plasser blir ledige hvert år. Noen dør etter kort tid, andre lever der i flere år.

Ingen hadde planlagt at pandemien skulle ramme oss. I år er det en underdødelighet i befolkningen i Norge som resultat av en vellykket smittevernpolitikk som det har vært stor oppslutning om. En konsekvens av dette er at ventelistene ved sykehjemmene blir lengre. I likhet med resten av samfunnet har også Tromsø kommune måtte endre planer og forholde seg en ny virkelighet.


Brattland om koronafremtiden: – Vi må nok regne med at det vil være noen uker med høye tall fremover

Til tross for at smittetilfellene i Tromsø kommer som perler på en snor, er smittevernoverlege Trond Brattland sterk i troen på at tallene snart vil gå ned igjen.


I første omgang vedtok vi å fortsette driften ved Kvaløysletta sykehjem ut året. Nå har vi sagt at vi forlenger til ut i 2021. Det synes jeg er en riktig avgjørelse for å ivareta beboerne på best mulig måte.

Å hevde at vi ikke har gjort jobben vår fordi det ikke har blitt like mange ledige sykehjemsplasser i år som normalt, er fullstendig absurd.