Debatt:

Skjebnetid for Tromvikvegen – FV 7768

Rødt har i lang tid engasjert seg for utbedring av sikkerheta langs Tromvikvegen. Fra Rødt har vi derfor, både i fylkestinget og i Tromsø kommune, tatt initiativ til å sikre at det nå blir gjennomført en samferdselsinvestering som gir varig trygghet for brukerne av Tromvikvegen. 

Jens Ingvald Olsen, kommunestyre- og fylkestingsmedlem, Rødt.  Foto: Ronald Johansen

meninger

Skrei- og skredsesongen starter om kort tid. Med det kommer også Tromvikvegen på Kvaløya i Tromsø kommune – fylkesveg 7768, i økt fokus igjen. Og i år er det enda større grunn til å gi denne veistrekninga stor oppmerksomhet.

Fylkeskommunen har igangsatt reguleringsplanarbeid for strekninga langs dagens trasé fra Kaldfjord over høgda til Grøtfjorden, og også langs dagens trasé rundt Grøtfjorden. I løpet av november måned skal det være oppstartmøte med Tromsø kommune, som er «vertskommune» for reguleringsplanen.

Hva som skjer på dette møtet blir avgjørende for hvilken skjebne veien til Tromvik vil få, og ikke minst hva som blir fremtida for befolkninga og de som driver næringsvirksomhet i Tromvik. 18. oktober var det stort arrangement som lokalbefolkninga hadde tatt initiativ til, der det ble lagt ned «grunnstein» for ny vei/bru med fjordkryssing for å unngå den rasfarlige strekninga.

Rødt har i lang tid engasjert seg for utbedring av sikkerheta langs Tromvikvegen. Fra Rødt har vi derfor, både i fylkestinget og i Tromsø kommune, tatt initiativ til å sikre at det nå blir gjennomført en samferdselsinvestering som gir varig trygghet for brukerne av Tromvikvegen.

Etter lang oversitting av svarfrist fikk vi svar fra fylkesråd for samferdsel, Krisina Hansen(Ap), der det bekreftes at fjordkryssing ikke er lagt inn i planforslaget. Vi har derfor overfor direktør for bymiljø, Mette Mohåg, bedt om at Tromsø kommune i oppstartmøte for reguleringsplanen krever at fylkeskommunen legger inn kryssing av Grøtfjorden i reguleringsplanen, og ikke at fylkesvegen fortsatt skal går rundt Grøtfjorden og gjennom det svært skredutsatte området.

At det er bred tverrpolitiske støtte for et slikt krav så vi da Rødt i fylkestinget i oktober fikk avdekt at fylkeskommunen ikke planlegger fjordkryssing. Det samme ble vist i den enstemmige uttalelsen kommunestyret i Tromsø gjorde på sitt møte 28. oktober etter forslag fra Høyre om at kommunen må kontakte fylkeskommunen med sikte på at fjordkryssing blir valgt som løsning.

Som en oppfølging av dette tok Rødt saken opp i miljø, klima og samferdselsutvalget 12.november. Der lovte utvalgslederen, Barbara Vögele, å følge dette opp med eget møte mellom henne, lederen av kommune- og byutviklingsutvalget, Tone Marie Myklevoll, og administrasjonen i planetaten før oppstartmøtet med fylkeskommunen.

I samferdselskomiteen i fylkestinget er Tromsø representert med Marlene Bråthen(Sp), Line Fusdahl(H), Kristin Røymo(Ap) og Britt-Hege Alvarstein(Frp). Med denne representasjonen både fra de to dominerende partiene i fylkesrådet og de to største opposisjonspartiene i fylkestinget går vi i Rødt ut fra at det nå blir sikret at fylkeskommunen går med på å endre sitt planforslag slik at det blir en varig sikker veiløsning for Tromvikvegen med fjordkryssing over Grøtfjorden, og ikke fortsatt skredfarlig vei rundt fjorden.

Skredvarsling er bra, men det hindrer ikke at det vil gå skred og at veien fortsatt vil bli stengt i perioder, og det vil fortsatt kunne gå skred uten forvarsel.