Debatt

Har dere glemt alle de flotte barn og unge som bor på Kvaløya? Det føles sånn

Etter 31 år med planlegging er det på tide å bygge ny ungdomsskole på Kvaløysletta, mener Morten Andersen, kontaktlærer ved Kvaløysletta skole.

SKAL ERSTATTES: Administrasjonen har foreslått å skyve på planene om ny skole på Kvaløysletta, men politisk ledelse i kommunen har lovet at arbeidet skal starte. Avgjørelsen tas når kommunestyret skal vedta Handlingsprogram 2021-2024 i desember.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

meninger

Kommuneadministrasjonen har foreslått å utsette bygginga av ny skole på Kvaløysletta. Forslaget innebærer at skolen tidligst vil stå ferdig i 2028, sannsynligvis senere. Det er ufattelig at barn og ungdom på Kvaløya nok en gang blir bortprioritert av Tromsø kommune.


Folket på Kvaløya har fått nok av å ikke bli hørt:

Dannet syv kilometer lang lyslenke i protest mot nedleggelser og kutt

Folk på Kvaløya har fått nok av å ikke bli hørt av kommuneledelsen. Søndag belyste de derfor problemene de står overfor med en syv kilometer lang lyslenke.


For det er ikke første gang det skjer. Reguleringsplanen for ny ungdomsskole på Kvaløya var klar allerede i 1989. Behovet for en ny ungdomsskole skjøt for alvor fart på midten av 2000-tallet. Det ble bygd flere boliger og antallet innbyggere i bydelen økte betraktelig. Samtidig med dette ble det tydelig at skolen verken var dimensjonert for det antallet elever den skulle huse, eller var i forskriftsmessig byggeteknisk stand.

Ved gjennomgang i regi av Eiendom (Tromsø kommune) ble det i 2007 konkludert med at deler av bygningsmassen var i så dårlig forfatning at den burde «saneres snarest». Derfor ble det i 2009 vedtatt at Kvaløysletta skole skulle renoveres innen 5-8 år. Bygginga skulle starte i 2015, men ingenting skjedde.

Så, i forbindelse med arbeid med skolestrukturen på Kvaløya, kom bygginga av ny ungdomsskole på Kvaløya inn i Tromsø kommunes handlingsplan for 2016–2020. Skolen skulle stå ferdig høsten 2022. Det gikk så langt at vi i personalet nå begynte å tro på prosjektet. Skoleledelsen og lærerne var med i prosessen rundt utforminga av rom i den nye skolen. Men vi kom altså ikke over målstreken. Ikke denne gangen heller! Bortprioritert igjen!

Nå, 31 år etter at den første reguleringsplanen var klar, står vi altså fortsatt uten en ny ungdomsskole på Kvaløya! 31 år! Det er lenge, det!

I mellomtiden har Tromsø kommune bygd og bygd og bygd. Vi har blant annet fått nytt rådhus, og flotte, nye skoler som vi kan være stolte av, både på fastlandet og på Tromsøya (ja, og et badeland, jeg sier ikke mer).

Det får meg til å lure: Har dere glemt oss? Har dere glemt alle de flotte barn og unge som bor på Kvaløya? Har dere glemt en av de største bydelene i Tromsø? Det føles sånn.

For vi føler oss glemt når 170 elever må dele på ett toalett, og vi må teipe igjen vinduene for å holde vinteren ute. Vi føler oss glemt når våre flotte elever må gå hjem fordi skolen har for dårlig luft på klasserommene, og vi føler oss glemt når enkelte skoleklasser må ha kroppsøving utendørs hele året fordi gymsalen vår ikke har kapasitet. Skal ungdomsskoleelever på Kvaløya være fornøyde med bare å ha tak over hodet? Svaret sier seg selv.

Vi skjønner at den økonomiske situasjonen i Tromsø kommune er prekær, men når Kvaløysletta skole over så mange år har blitt bortprioritert, er ikke dårlig kommuneøkonomi lenger en gyldig unnskyldning. Konsekvensene for kommuneøkonomien ved å la være å bygge ny ungdomsskole på Kvaløya vil dessuten kunne bli langt større enn ved å starte byggingen nå, både samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk.

Til syvende og sist handler det om prioritering. Etter 31 år er det på tide Tromsø kommune begynner å prioritere barn og unge på Kvaløya! De fortjener det!