Debatt:

Det er en ærlig sak å prioritere, men da må vi få et ærlig bilde av de valgene våre politikere tar

Alt handler om prioritering – også for kommunen, skriver innleggforfatteren.

  Foto: Ronald Johansen

meninger

Jeg har lenge spurt meg selv hvorfor jeg bor i Tromsø. Stadig oftere føler jeg at det er vanskelig å finne gode begrunnelser for å bli boende. Vi har to meter snø fra november til juni, vi har balsfjordvinden, mørketid og generelt dårlig klima. Hva er det da som holder meg her i Tromsø? Selvfølgelig er det viktig at jeg har en bra jobb. Jeg har hus, bil, hund, katt, kone og unger. Alt dette kan nok bli på flyttelasset til andre steder.

Men, Tromsø har vært en god by å bo i. Det har vært en urban by, og en viktig by sett i forhold til sin størrelse, og ikke minst en by som syder av kultur. Jeg har som borger av Tromsø hatt stor glede av kulturtilbudet i Tromsø, både som konsertgjenger og far til tre barn som alle har gått på kulturskolen.


Debatt:

Omstillingsprosessen for ansatte ved nedstenging av Kvaløysletta sykehjem

Året 2020 startet ikke bra for brukere og ansatte på Kvaløysletta sykehjem, skriver de tillitsvalgte ved sykehjemmet i et åpent brev til politikerne i Tromsø kommune.


Men nå har byen dårlig råd, og det må kuttes i budsjettene. Hvor skal man kutte spør Anni Skogmann i en debatt-tråd på Facebook. Det gis inntrykk at det ikke finnes penger i kommunen. Kommuneøkonomien er bunnskrapt, og det finnes ikke midler til noen ting. Verst går det utover kulturbudsjettet, og da særlig kulturskolen. Kutt vil føre til at barn mister sitt tilbud og muligheten til å berike byen som fremtidige musikere, dansere, skuespillere og kunstnere.

Biblioteket står også på kommunens kuttliste, og i iTromsøs nettutgave den 27. november i år ser vi at barn tropper opp på ordførerens kontor i et forsøk på å hindre nedleggelse av sin lokale bibliotekfilial. Gunnar Wilhelmsens svar til barn og ungdom i Tromsø er at man trenger penger til «skole på Kvaløysletta og Tromsdalen, nye omsorgsboliger, samt velferdsboliger som skal pusses opp».


Debatt:

I krisetid er den viktige kulturskolen enda viktigere for barn og unge

Kommunene står i krevende arbeid ved innspurten av budsjettprosessene. Tøffe og nødvendige prioriteringer må tas. Naturlig nok vil det også innebære prioriteringer knyttet til de kommunale kulturskolene, skriver Morten Christiansen.


Gunnar Wilhelmsen glemte å nevne nye biler. I samme nettutgave som nevnt over kan man lese at Tromsø kommune skal kjøpe 45 elbiler for 15 millioner kroner, bare i inneværende år. Det er over dobbelt så mye som kulturbudsjettet kuttes med. Det er syv ganger så mye som det koster å la være å rasere undervisningstilbudene på kulturskolen. Dette for at Tromsø kommune prioriter å slippe å ha rekkeviddeangst, og for at politikerne prioriterer over å være flinkest i klassen med elbiler foran tilbud til barn og ungdom.

Det er mange eksempler på at kommunen har økonomisk handlingsrom. Å sette opp biblioteket mot velferdsbolig er noe tøv! Vær ærlig, Gunnar Wilhelmsen. Si heller som sant er: «Vi raserer kulturskolen fordi vi prioriterer å investere i nye elbiler» eller «vi legger ned bibliotektilbud fordi vi heller vil bidra til fortau ved Lerøyhallen (6 millioner kroner)».


«Jeg er redd sykefraværet blant lærere vil øke merkbart i den nærmeste tida»

Onsdag 18.november 2020 var en merkedag i Tromsø, skriver Linda Jorid Nilsen, hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet Tromsø.


Det finnes penger, det er tydelig. Det er en ærlig sak å prioritere, men da må vi få et ærlig bilde av de valgene våre politikere tar. Med denne kunnskapen kan vi som innbyggere ta en mer informert diskusjon med oss selv. Ønsker vi å bli boende i en by med klimaet mot oss, med et styre som nedprioriterer kulturtilbud for unge, og med en ordfører som i møte med barn setter svake grupper opp mot hverandre for å rettferdiggjøre unødvendige kutt.