Debatt:

Ei annerledes ønskeliste

Forfatterne av debattinnlegget skriver om behovet for å ta vare på barna gjennom juletiden.

«Vi trenger at trygge voksne bryr seg for at barnas ønsker skal gå i oppfyllelse», skriver forfatterne av debattinnlegget. Illustrasjonsbilde.  Foto: Erik Johansen / NTB

meninger

Kanskje kan du være den som ikke bare gir, men er den beste gaven – en trygg voksen som tør å se og som tør å handle for de minste og sårbare blant oss – nå når de trenger deg som mest!

Jula er tida for ønskelister. Barna skriver sine lister og kanskje sender de ønskelistene til selveste julenissen på Nordpolen. Men noen barn har helt andre ønsker for jula. Ønsker som kan gi dem trygghet i hverdagen. Dette er ikke ønsker til en julenisse man kan velge å tro på eller ikke tro på, men til alle oss voksne. Fordi vi fins, og vi kan la ønskene gå i oppfyllelse. Hvis vi vil.

Sammen med barnerettighetsorganisasjonen Redd Barna har barn og unge fra hele landet laget en liste til oss med 10 ønsker som handler om hva voksne skal gjøre for at alle barn skal være trygge. Den gjelder ikke bare nå i jula, men året rundt:

1. Vær snill mot alle barn rundt deg, uansett om det er dine egne eller ikke
2. Ta barn på alvor og vis dem like mye respekt som du viser voksne
3. Snakk med barn om retten til å sette grenser og om seksuelle overgrep
4. Vær ekte, og være glad i barn for den de er
5. Spør barn om hvordan de egentlig har det. Slutt aldri å spørre.
6. Lytt til barn, selv om de bruker litt andre ord enn deg
7. Tro på det barn sier, selv om det kan være vondt eller ekkelt å tro på
8. Vær tøff nok til å gjøre noe når et barn har det vanskelig, selv om det kan føles ubehagelig overfor andre voksne
9. Si til barn at du tror på dem og vil hjelpe. De trenger å høre det.
10. Gi aldri opp et barn!

Dette er ei ønskeliste som kanskje er viktigere i år enn noen gang.

2020 har vært et vanskelig år for mange. Vi vet at situasjoner med smittevern, omprioriterte ressurser og nedstengninger har rammet barn og unge som allerede befinner seg i sårbare livssituasjoner ekstra hardt. Det kan være barn som er ensomme og barn som ikke har det trygt hjemme, som følge av for eksempel rus, vold og overgrep. Ungdataundersøkelser for Troms og Finnmark viser at mange unge sliter psykisk, de forteller om stress, ensomhet og utenforskap, som igjen kan gjøre denne situasjonen mer utfordrende.

I tillegg ser vi at den nye situasjonen i seg selv er en risikofaktor. Endringer, kanskje som følge av permittering eller oppsigelse, kan føre til stress i familien og utløse psykiske reaksjoner som depresjon, frustrasjon, aggresjon og økt rusbruk. Så det kan også ramme barn som i utgangspunktet har hatt det trygt hjemme, men hvor foreldrenes omsorgsevne nå er redusert.

Tone Rasmussen, Seniorrådgiver vold, overgrep og frivillighet, Redd Barna  Foto: Privat

I disse tider er vi mange som ønsker hverandre en fredelig jul, men dessverre er det ikke alle barn som nå går en fredelig tid i møte. For selv om barn ifølge Barnekonvensjonen har rett til å være trygge og beskyttet mot vold og overgrep, opplever likevel altfor mange barn i Norge at denne rettigheten brytes. 1 av 5 barn har opplevd fysisk vold fra en voksen i hjemmet minst en gang, og 1 av 20 har opplevd seksuelle overgrep fra en voksen, viser en rapport fra NKVTS i 2019.

Nedstengingen av samfunnet i kjølvannet av pandemien har også bidratt til en negativ utvikling nasjonalt. Tall fra politidirektoratet viser at antall seksuelle overgrep mot barn under 16 år har økt med 3,2 prosent under koronakrisen. I samme periode har antallet mishandlingssaker steget med 12,5 prosent. Samtidig har vi vært vitne til at stadig flere barn ringer til hjelpetelefonene. Alarmtelefonen melder om en massiv økning av henvendelser fra barn og unge, mange av disse gjelder rus, vold og overgrep. Mental helse forteller om barn helt ned i 12-års alderen som ringer om selvmordstanker.

Gro Davidsen, fyrvokter barn og unge, Fylkesmannen i Troms og Finnmark  Foto: Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Alle barn trenger trygge voksne i livene sine. Og når det nå går mot slutten på det som har vært et tungt år for mange er det mange barn der ute som ønsker at trygge voksne bryr seg om dem. Derfor håper vi at du som leser dette vil ta med deg denne ønskelista videre for å bidra til at disse barna går ei bedre tid i møte.

For vi trenger at trygge voksne bryr seg for at barnas ønsker skal gå i oppfyllelse.