Debatt

Slik skal sentrum pusses opp i 2021

Sentrum må bli vår felles juvel av gode møteplasser for alle, skriver utvalgsleder Tone Marie Myklevoll (Ap).

FIRE PROSJEKTER: Tone Marie Myklevoll (Ap) varsler fire oppussingsprosjekter i sentrum neste år.   Foto: Frank Lande

meninger

I et stramt og meget krevende budsjett for 2021 har samarbeidspartiene funnet rom for å fortsette satsinga på Tromsø sentrum! Kommunen må være med å jobbe for at sentrum blir vår mest interessante og attraktive etableringsarena for handel og service. En av forutsetningene for å få det til, er at sentrum er universelt tilgjengelig i de viktigste byrommene.

Sentrum må bli vår felles juvel av gode møteplasser for alle.

Vi har derfor gjort fire viktige politiske prioriteringer:

Storgata nord: Nylig har vi oppgradert Kirkeparken og gågata fra Rødbanken og sørover. Det har blitt et flott byrom med beplantning, benker og sykkelstativer, for å nevne noe. Området har på kort tid blitt veldig populært og et sted vi har lyst å være. Nå setter vi i gang detaljprosjektering av Storgata nord (fra Fredrik Langes gate til Bispegata) med sikte på oppstart av oppgradering mot slutten av året. Gata ble sist utbedret i perioden 1992–1994 og den er meget slitt og tidvis farlig å ferdes i. Det trengs blant annet gatevarme, terrorsikring, universell utforming, overvannshåndtering og belysning til arrangementer.

Strandtorget bypark: På Strandtorget står det i dag en midlertidig lekeinstallasjon som har gitt mye glede til små og store hele året rundt. Men nå er det på tide å få noe mer varig der og vi har satt av midler til opprusting i 2021. Her skal vi i samarbeid med blant annet gårdeierne, Tromsø sentrum AS og KORO (Kunst i offentlige rom) utvikle en ny bypark. Det er stort offentlig engasjement rundt dette byrommet, blant annet i form av aksjonsgruppa for ny lekeplass i sentrum. Jeg ser fram til å se barna leke i den nye byparken.

Prostneset bypark: Det har over lang tid vært planlagt et nytt byrom på Prostneset. Vi har imidlertid politisk avvist det opprinnelige prosjektet, da vi mener at det ble for kostbart. Vi har bedt om at det utarbeides et nedskalert prosjekt med fokus på aktiviteter for barn og unge. Dette er nå under planlegging og vi har satt av penger også til dette i 2021. Her håper jeg at vi på sikt kan få til en skøytebane og annen vinteraktivitet.

Bypakke Tromsø: Kommunestyret har nylig vedtatt Bypakke for Tromsø. Dette er første trinn på veien mot en byvekstavtale. Pakken vil gi et betydelig løft til grønn mobilitet i Tromsø. Det skal bli lettere å benytte buss, gange og sykkel, noe som igjen også vil føre til bedre forhold for næringslivet og andre som må bruke bil. Innføring av bypakke i Tromsø blir det største byutviklingsprosjektet i Tromsø på flere tiår.

For at Tromsø skal lykkes med å ha et attraktivt bysentrum med gode helårige møteplasser for alle, så må mange aktører jobbe sammen og alle dra sin del av lasset. Gårdeiere, kommune, fylkeskommunen og Tromsø sentrum AS – for å nevne noen.

Å lykkes med sentrum bidrar til at Tromsø kan fortsette å være et attraktivt sted å bo, arbeide og leve. Og konsekvensen av det igjen er at vi blir et attraktivt sted å besøke. Alt henger sammen med alt.

Med vårt budsjettopplegg for 2021 legger vi til rette for å ta vår del av dette ansvaret og vi ser fram til videre samarbeid om dette med alle gode krefter.