Leder:

Ingen overbevisende start

Året vi nettopp har lagt bak oss har på ingen måte vært enkel for flyselskapene verken med norsk eller utenlandsk eierskap. Først og fremst har koronapandemien ført til inngripende reiserestriksjoner. I tillegg har nok mange kjent en langt lavere lyst og motivasjon til å reise.

«Vi setter vår lit til det nye året».  Foto: Tegning av Odd Klaudiussen

meninger

Den store nedgangen i antall reisende har naturlig nok ført til store økonomiske problemer for mange flyselskaper. Og i denne høstens anstrengte markedssituasjonen kom altså det ungarske lavprisselskapet Wizz Air med brask og bram inn for landing i Norge.

Det rasktvoksende selskapet er imidlertid ingen nykommer i Norge, og heller ikke i Tromsø, hvor de har flydd ruter til og fra byer i Polen i flere år. For et par år siden startet lavprisselskapet også opp en vinterrute mellom Tromsø og London, en rute det skal være planer om å starte opp igjen.

Innenlandsruter i Norge, med den etableringen og i den målestokk det nå legges opp til, er imidlertid nytt. Denne vinteren har Wizz Air etablert ruter mellom Tromsø og flere norske byer. Det ungarske selskapet er, i likhet med andre lavprisselskaper innen luftfarten, kjent for å snu seg kjapt etter markedet. En planlagt ruteoppstart mellom Tromsø og Bodø er allerede suspendert inntil videre.

Ikke like kjapt har det alltid vært for enkelte uheldige passasjerer å komme seg fram. På kort tid opplevde passasjerer om bord på tre ulike Wizz Air-flyginger at flyene valgte å snu i stedet for å lande på Tromsø lufthavn.

Nå er ikke tromsøfolk ukjent med at vinterstormer og spesielle værforhold kan sette flytrafikken på Tromsø lufthavn «sjakk matt». Det var imidlertid ingenting som tydet på at forholdene var spesielt ekstraordinære i disse tilfellene, da andre fly disse dagene skal ha landet som ventet i det som er betegnet som vanlig nordnorsk vintervær.

I et intervju med iTromsø før jul opplyste en av Wizz Air-sjefene at årsaken til landingstrøbbelet i Tromsø skyldtes manglende innsikt i forholdene på rullebanen i Tromsø og hvordan gitte snø- og isforhold blir behandlet på denne flyplassen, men at dette nå skal være implementert i manualene. Fra et forbrukerståsted høres forklaringen unektelig noe merkelig ut, da man skulle tro dette var en type bakgrunnsinformasjon et flyselskap tilegner seg og holder seg oppdatert på før man går inn for landing i Tromsø.

Også i romjulen opplevde passasjerer med det ungarske lavprisselskapet at de ikke kom seg ned på riktig flyplass. Under en flyging fra Tromsø til Trondheim måtte et Wizz Air-fly avbryte en planlagt landing på Værnes, angivelig i kraftig sidevind, og i stedet fortsette flygingen til Oslo. Også denne gangen skal dette ha vært eneste fly som ikke landet som forventet.

For de fleste flyreisende til og fra Tromsø er pris en vesentlig faktor, men neppe mer vesentlig enn regularitet og troen på at flyet man har kjøpt billett til faktisk vil lande der det skal. Og til – mer eller mindre – riktig tid. Skulle man bli satt av i en annen by på grunn av avbrutt landing i et normalt tromsøvær, vil nok de fleste oppleve det som en dårlig unnskyldning at «sikkerheten til passasjerer alltid kommer først».

Wizz Air har kommet med et lite brak inn i det norske markedet, med diskusjoner om ruteetableringer, sjokkpriser og ikke minst manglende tariffavtaler for de ansatte. Vi håper at selskapet vil tilpasse seg både det norske markedet og den norske modellen, med ordnede arbeidsforhold – i takt med at koronaepidemien slås tilbake og flytrafikken tar seg opp igjen.