Debatt:

Distriktspolitikk er god byutvikling!

Skal vi lykkes med utviklingen av hele Tromsø, så må vi ha tilbud, arbeid, tjenester og verdiskapning nært folk!

INNLEGGSFATTER: Mats Hegg Jacobsen, gruppeleder Senterpartiet og nestleder i Kommune- og byutviklingsutvalget.  Foto: Ronald Johansen

meninger

Tromsø kommune er en stor geografisk kommune hvor beboelsen er bygd opp av sentrum, bydeler og distrikt. Innenfor disse sonene bor, jobber og lever mennesker på forskjellige vis.

Vi har bydeler i Tromsø som er på størrelse og større en andre store nordnorske byer, for eksempel Tromsdalen som består av ca 16.000 mennesker. Sentrum med omkringliggende bydeler er ikke uvante begreper når det gjelder store byer, men Tromsø har den ekstra dimensjonen at vi i tillegg har distrikt som er relativt langt fra byen, og nesten kunne vært egne kommuner, sånn rent geografisk sett.

Det er denne oppbyggingen som gjør Tromsø til akkurat Tromsø, kommunen som vi er så glad i og stolt av.

Byutvikling er mer enn diskusjonen om hvor høyt det skal bygges i sentrum og hvor mange meter fortau det skal bidras med i utbyggingsprosjekter.

God byutvikling er for meg utvikling av hus, infrastruktur, byrom, friareal, fortau, grøntområde osv som setter mennesket i fokus. Og disse behovene er forskjellig i sentrum, i bydeler og i distriktene.

Det er viktig at vi tenker hele Tromsø når vi skal utvikle byen vår, og at vi tenker på utvikling av tjenester og infrastruktur der folk bor. Skal vi lykkes med en byutvikling hvor folk bruker så lite som mulig av tiden sin i bil, må folk ha det de trenger i nærområdet. Først og fremst må vi sikre gode vilkår for å kunne bygge og bo, levende lokalsamfunn som tar vare på hverandre er avhengig av dette. Videre må vi sikre tjenester og arbeidsplasser nært folk.

De mye omtalte korttidsplassene i Lakselvbukt er eksempler på god distriktspolitikk, som ivaretar både tjenester og fagarbeidsplasser i Lakselvbukt. Videre er det for eksempel viktig at vi legger til rette for at Tromsøs fiskemottak får fisken levert ut til verden. Landbruket er avhengig av langsiktige forutsetninger så de kan fortsette å drive jorda vår i generasjoner. For i distriktene er det ofte samfunnsarbeidsplasser, fiskeri og landbruk som holder «bygda» i gang.

Den siste tiden har også vist at vi kan løse mange oppgaver på andre måter og vi trenger ikke nødvendigvis at alle skal bruke tid på å transportere seg inn til sentrum og blant annet rådhuset. Det er mange oppgaver som kan løses der folk bor i felles «hjemmekontor»-løsninger, for eksempel i kommunale bygg som det er ledig kapasitet i.

Forslaget fra Pål Julius Skogholt (SV) om desentralisering av kommunale arbeidsplasser er interessant. Dette bør vi i Tromsø, med vår store geografiske kommune, se videre på. Tenk hvis folk som bor i distrikt også kan utføre sitt arbeid der, og i tillegg bidra til at kommunalt eide bygg brukes og driftes. Jeg mener også at dette forslaget er noe flere offentlige og private arbeidsplasser bør kunne se på.

Skal vi lykkes med utviklingen av hele Tromsø, så må vi ha tilbud, arbeid, tjenester og verdiskapning nært folk!