Debatt:

Actis kan sove trygt om natten. Høyre vil alltid slå ring rundt fornuften og Vinmonopolet

Høyre er ikke kjent som en forkjemper for statlige monopoler, men når vinmonopolet fungerer så godt som det gjør, vil ikke et konservativt parti forandre for forandringens skyld, skriver Kent Gudmundsen, som svarer Pernille Huseby i Actis. 

UTBYGGINGSPENGER: Krisepakken til Avinor skal i følge Kent Gudmundsen (H) bidra til å redde utbyggingen av Tromsø lufthavn. Foto: Ronald Johansen  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

meninger

Pernille Huseby i Actis har denne uken utfordret flere stortingsrepresentanter og statsråder fra Høyre om hvorvidt vi vil sette Vinmonopolet i fare. La oss legge ballen død med en gang.


Vil Kent Gudmundsen sette Vinmonopolet i fare?

Generalsekretær i Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan  er redd for at Høyres forslag kan føre til at Norge mister Vinmonopolet.


Alkoholpolitikken i Norge har aldri vært statisk. Den har gått igjennom store endringer over flere tiår og evnen den har til å tilpasse seg, bygger oppslutning rundt hovedlinjene i norsk alkoholpolitikk. Den bygger på konservative prinsipper: Forandre for å bevare.

Norge har hatt Vinmonopol siden 1920-tallet. I store deler av dette århundret var det elendig utvalg, og vi hadde kølapp og smale åpningstider. I dag er Vinmonopolet en moderne og anerkjent faghandel, med god ekspertise og høy legitimitet. De har fått på plass langt flere utsalg som gjør den praktiske tilgjengeligheten god, sluttet å selge bak disk, åpningstidene er utvidet og hjemmesidene gir oss god informasjon – hvor man også kan bestille om behovet er til stede.

Vinmonopolet er et levende eksempel på at forandring bygger forankring.

Derfor har Høyre i sitt programutkast foreslått små og nødvendige endringer i norsk alkoholpolitikk. Vi ønsker en større fleksibilitet i åpningstidene der det er ønskelig, men vi vil også se på alkoholavgiften som skader norske arbeidsplasser. Enten det er bryggerier som forvalter, fornyer og bygger videre på norsk kultur og tradisjoner, eller butikkansatte langs svenskegrensen.

Små lokale produsenter bør også få enklere tilgang til utsalgene i sin region og også helt uproblematisk kunne selge mindre kvanta og suvenirer over disk som en del av reiselivets mange gode produkter. En Menon-rapport har anslått at grensestengingen har ført til 7.000 til 8.000 ekstra arbeidsplasser.

Omtrent 900.000 nordmenn handler i Sverige én gang per måned eller mer. I Danmark har grensehandelen mot Tyskland blitt halvert siden starten av 2000-tallet, fordi myndighetene reduserte avgiftsnivået på de mest populære varene som ble handlet over grensen. Resultatet var økte skatteinntekter og flere arbeidsplasser.

Høyre vil ta kontroll på grensehandelen og bedre regulere salget av alkohol. Det bygger opp under hovedlinjene i norsk alkoholpolitikk, og er overhodet ingen trussel mot Vinmonopolet. Actis kan sove trygt om natten. Høyre vil alltid slå ring rundt fornuften og Vinmonopolet.