Debatt:

Vegvesenet finner ikke veien?

Tilsvar til Vegvesenets direktør Unni Gifstad som skriver på nettsidene 24. januar og i papiravisa 26. januar.
meninger

Vi takker ærbødigst for at Vegvesenet prøver å svare på innlegg og forsvare sin utredning. Men direktøren driver svært selektiv lesning av våre innvendinger. Hun finner opp påstander fra oss for å ha noe å argumentere mot. Kan slikt være nødvendig for å hevde seg?


Debatt:

Seksjonsjef i Vegvesenet svarer om Tindtunnelen

Statens vegvesen opplyser at de jobber med å utrede tunnelløsningen.


Vi har gjentatte ganger hevdet at Vegvesenets foreslåtte Målselvvei er et positivt prosjekt. Den kan kutte 58–63 kilometer hver vei for kjøring mellom Tromsø – Narvik, Tromsø – Sørfylket, Harstad – Tromsø, Finnsnes – Tromsø, Bardu – Tromsø og tilsvarende for alle som kjører fra sør for Balsfjord.

Men nord for Balsfjord roter Vegvesenet med å kombinere vestre E8 i Ramfjord med Målselvveien. Det forringer et positivt prosjekt med et dårlig tillegg på grunn av politiske pålegg om å ha med vestre E8 i prosjektets konklusjon, uten å kjenne geografien i vårt område. Dette medfører unødvendig to lange og dyre bruer, og sløsingen er åpenbar. Det kom et unødvendig politisk pålegg midt i en veifaglig utredning. Hvorfor skal Vegvesenet forsvare slikt?

Tromsøs trafikk flyter best med ytre Ramfjordbru ved Ramfjordnes og Tindtunnelen til Tomasjord. Da unngår vi køproblemer i søndre og midtre Tromsdalen, og trafikken kan flyte greit til bysentrum og fra Tromsø hele veien til Sørfylket og til Narvik.

Ullsfjordforbindelsen (UFB) og Tindtunnelen gir til sammen den største veiinnkortingen for størst antall biler i dette fylket, uansett om Vegvesenet påstår noe annet. Men Målselvveien er et positivt prosjekt, samtidig som brua ved Leirbakken og vestre E8 er et dårlig og risikofylt prosjekt.

Nasjonal Transportplan (NTP) skal behandles i Stortinget denne våren, herunder Målselvveien og E8 i Ramfjord. Vegvesenet burde unngå å plassere Tromsø og Ramfjord i klemma ved å fremme to bruer og tape posisjon i NTP. Det skjer hvis Vegvesenet tviholder på to Ramfjordbruer og blir overkjørt av dept’et eller Stortinget. Da kommer Tromsø i saksa uten et kommunalt vedtak som sikrer E8.

Men hvis Tromsø kommune nå opphever vedtaket om vestre E8 fra august 2020, så gjelder forrige vedtak om østre trase fra 2015 og 2012, istedenfor Vegvesenets senere villedning. Da er Tromsø og Ramfjord reddet, bare de passer på å bekrefte at østre E8 er kommunens valg. Pengene til E8 østre er allerede bevilget og avsatt i forrige NTP, og østre E8 trenger bare mindre beløp enn vestre.

Trafikken i Tromsø og Tromsdalen er best tjent med at vi velger kortest mulig kjøreavstand, det vil si Tindtunnelen, Målselvveien, Ullsfjordforbindelsen og østre E8-trase i Ramfjord. På grunn av kort tid til NTPs behandling i Stortinget, så haster det at Tromsø kommune vedtar østre E8 som kommunens valg, ellers ligger vi dårlig an. Og det er Vegvesenets skyld. Vegvesenet fortiet KVUs anbefaling om Målselvveien da Tromsø kommune behandlet E8-planen i august 2020.

13. november hadde Nordlys store oppslag om at ordføreren krevde bygging av opptil flere tunneler i Tromsdalen fordi trafikkpresset i søndre og midtre Tromsdalen er for stort. Det stemmer at presset er for stort. Men det reduseres elegant ved at Tindtunnelen Ramfjordmoen – Tromsdalen kan ta bort over halvparten av trafikken, det vil si cirka 6.000 kjøretøy daglig som kanaliseres til Tomasjord. Da får Målselvtrafikken god plass i Tromsdalen. Dette ignoreres av Vegvesenet.

Så pålegget om vestre E8-konklusjon har forhindret Vegvesenet fra å gjøre en objektiv utredning. Hvis Vegvesenet hadde beregnet objektivt, så hadde de fortalt at UFB og Tindtunnelen til sammen gir Tromsø best innfartsløsning og størst lønnsomhet på grunn av høyest bilantall kombinert med størst distansegevinst.

Den største kommende utviklingen i Tromsø blir næringsområder og boligbygging i området Ramfjorden – Breivikeidet. Forskningsstasjonen Eiscat er heldigvis flyttet fra området, og her kommer den mest spennende utviklingen i hele Tromsøområdet. Her får vi en sterk næringsutvikling med vekt på varedistribusjon. KVUen til Vegvesenet har dessverre oversett dette.

Dette er så elementært at Vegvesenet burde opplyse at politiske pålegg avkorter utredningens objektivitet. I offentlige utredninger kreves ærlighet om politiske pålegg om pålagte konklusjoner. Vi oppfordrer direktør Gifstad til å legge disse kortene åpent på bordet. Ellers må vi stille spørsmål ved Vegvesenets faglige orienteringsevne.

For ordens skyld nevnes at Tindtunnelen på 10,5 kilometer utgjør en distansegevinst på 11-15,5 kilometer og 6.000 biler pr. døgn som skifter retning fra kjøring via Sandvikhøyden til direkte kjøring til Tomasjord. Gifstad hevder at dette gir samfunnsøkonomisk underskudd. I så fall er hun en så stor tallkunstner at selv Einstein må melde pass. Vi tror heller at Vegvesenet har mistet kontakten med virkeligheten. Tromsøs og Ramfjordens bilbrukere fortjener bedre fra Vegvesenet.