Tips til deg som leier for første gang

To saksbehandlere ved Jusshjelpa kommer her med en rekke tips og råd til førstegangsleietakere.

KOMMER MED RÅD: Hannah Bekkelund og Ragni Wessel, saksbehandlere ved Jusshjelpa i Nord-Norge kommer med råd til leietakere.  Foto: Jusshjelpa

meninger

Det er en del feller gjerne unge uerfarne leietakere går i. Dette har vi merket allerede etter noen måneder som saksbehandlere i Jusshjelpa. Vi har derfor skrevet et innlegg med generelle tips og informasjon som er nyttig for deg som er eller skal bli leietaker.

Husleieloven regulerer plikter og rettigheter til leietakere og utleiere. Det er adgang til å avtale seg vekk fra denne loven, så lenge dette er til fordel for deg som leietaker. Det kan derfor være lurt å lese husleieloven før du inngår en husleiekontrakt.

Som leietaker får du gjerne tilsendt en husleiekontrakt av utleier. Dette er i utgangspunktet riktig. Les imidlertid gjennom denne nøye, og vær kritisk dersom det står oppført noe du ikke ønsker eller ser på som rart.

Krever utleier at du må betale depositum?

Da må innbetalingen skje til en særskilt depositumskonto. Dette gjøres ved at utleier oppretter en depositumskonto, og så vil du få melding av banken og samtykke til opprettelsen. Det er for øvrig utleier som skal betale for opprettelsen av denne.

Det er viktig at du ikke betaler depositumet inn til utleieres private konto. Et slikt depositum er for det første ulovlig. For det andre har du ingen sikkerhet for å få pengene tilbake. Å betale tusenvis av kroner inn til en tilfeldig privat konto er noe få ville gjort ellers, og derfor heller ikke noe du bør gjøre til en utleier. For det tredje er vanskelig og kostbart å kreve et slikt ulovlig depositumet tilbake.

Skal du binde deg til en bolig i flere år, eller vil du ha friheten til å si opp når som helst?

Hvis du ønsker større fleksibilitet anbefaler vi at du inngår en tidsubestemt kontrakt. Da kan du si opp når som helst, og du må kun betale ut oppsigelsestiden. Mens hvis du vil ha trygghet over lengre tid – for eksempel 3 år – bør du inngå en tidsbestemt kontrakt, slik at du vet hvor lenge du kan bo der og hvilken dato kontrakten opphører.

Husk reklamasjon!

Hvis noe i husrommet ikke er i orden kan det hende at det er en mangel. Foreligger det en mangel har du som utleier krav på kompensasjon eller at mangelen repareres. Men hvis du ikke reklamerer til utleier innen rimelig tid etter at du oppdager at noe er i veien, kan det hende at du mister rettighetene dine. At du reklamerer vil også gi utleier en sjanse til å ordne opp.

Leier du husrommet «som det er»?

Hvis du leier et husrom som det er, skal det mer til før det er en mangel ved leieobjektet. Leieobjektet må være i ganske dårlig stand for at du skal ha noen krav mot utleier. Det er ikke noe i veien med å leie “som det er”, men vær obs på at du ikke betaler for mer enn du får.

Vi i Jusshjelpa i Nord-Norge får inn mange saker som handler om de tingene vi har skrevet om her. Hvis du eller noen du kjenner kommer i en vanskelig situasjon med husleieforholdet, ta kontakt med oss! Vi tilbyr gratis juridisk bistand i enkeltsaker. Vi holder til i Breivika i Tromsø, og kan kontaktes på telefon 77644559 eller på www.jusshjelpa.no.