Debatt:

Uheldig at toppledelsen ved UiT består av tre menn

UiT-styrets flertallsforslag til styreleder ved UiT Norges arktiske universitet for perioden 2021-2025 er uheldig

FÅR KRITIKK: Styret i Universitetet i Tromsø får kritikk fra professor og førsteamanuensis for å forslå regiondirektør for NHO, Christian Chramer, som ny styreleder.  Foto: Ronald Johansen

meninger

Det er ikke overraskende at UiT-styret sitt forslag på ny ekstern styreleder ved UiT har skapt debatt.

Forskerforbundet ved UiT Norges arktiske universitet, som representerer 1145 ansatte, opplever selvfølgelig at spørsmålene og betenkelighetene som har kommet fram i mediene er høyst reelle i vår medlemsmasse. Over 80 prosent av våre medlemmer ønsket opprinnelig ikke en styringsmodell med ansatt rektor og en ekstern styreledere oppnevnt av departementet.

Et sentralt punkt nå er hvorvidt en person uten bakgrunn i akademia – eller omfattende kunnskap om sektoren gjennom tunge verv over tid – er den rette personen til å løfte en akademisk institusjon til nye høyder med fokus på sine kjerneoppgaver som er undervisning, forskning og formidling.

Et universitet som skal sikre de vitenskapelig ansatte sin lovbeskyttede akademisk frihet og den særegne nysgjerrighetsdrevne og langsiktige forskningen, vil aldri kunne drives som en bedrift.

Vi har vanskeligheter med å se at den foreslåtte kandidaten har den bakgrunnen som skal til for å hjelpe UiT i denne prosessen. Vi mener et krav til en ny styreleder må være at vedkommende har større kunnskap om, og erfaring fra, den sektoren som skal ledes og utvikles.

Christian Chramer er regiondirektør for NHO. NHOs hovedoppdrag er å bidra til lønnsomhet i sine medlemsbedrifter. Et godt samarbeid mellom UiT og næringslivet er selvfølgelig positivt, men vi mener det er problematisk med en styreleder som samtidig har som oppdrag å forvalte næringslivets særinteresser.

For øvrig fins det mange strålende eksempler på et meget godt utviklet samarbeid mellom UiT og lokalt og nasjonalt næringsliv som er forankret i god forskning og undervisning. Og vi antar også at det ville blitt reagert hvis forslag på en ny styreleder var en lokal LO-topp.

Forskerforbundet ved UiT mener videre at for å sikre kjønnsbalansen i toppledelsen ved UiT bør departementet anstrenge seg for å finne en godt kvalifisert kvinne som ekstern styreleder. Med dagens forslag så vil toppledelsen ved UiT bestå av tre menn; rektor Dag Rune Olsen, universitetsdirektør Jørgen Fossland (fram til 31.12.2021) og eventuelt den eksterne styrelederen Christian Chramer.

Dette er også grunnleggende uheldig i 2021. Vi ønsker følgelig at Kunnskapsdepartementet ser etter godt kvalifiserte kvinnelige kandidater når de skal oppnevne styreleder ved UiT.