Sosial dumping langs norskekysten

Rødt-politikerne skriver her om lønninger for sjøfolk langs norskekysten.

SJØFOLK-LØNN: Bendik Woie, gruppeleder for Rødt Tromsø og Hanne Stenvaag, Stortingskandidat for Rødt i Troms setter i dette innlegget søkelyset på lønning for de som jobber på havet langs kysten.  

meninger

Skal det være tillatt å lønne sjøfolk med 29 kr i timen langs norskekysten? Det har regjeringen åpnet for, men nå foreslår Rødt å sette en stopper for det på Stortinget 8. mars.

Siden 1987 har Norge holdt seg med to ulike skipsregistre, og to ulike regelverk for skipstrafikk. Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) og Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS). Registrering i NIS gjør at rederiene slipper å betale norsk tariff til de ansatte om bord.

I 2015 kom den blåblå regjeringen med ytterligere liberaliseringer i skipsfarten for å la flere rederier lønne sine arbeidstakere med minimal lønn også i norske farvann. Skip som anløp minst to utenlandske havner før eller etter anløp av norske havner, skulle få adgang til å lønne arbeiderne etter «internasjonal tariff». Som NRK og Sjømannsforbundet har avdekket har dette betydd opp mot 70 timer i uken og ned til 29 kr i timen hos Hurtigruten.

Disse regelendringene har naturligvis cruiserederiene sett sitt snitt til å utnytte. Hurtigruten har lagt til et ekstra stopp, ofte langt under timen, i industrihavna Cuxhaven i Tyskland. Da slipper de å forholde seg til de hardt tilkjempede faglige rettighetene vi setter pris på i Norge. Gode nyheter for hovedaksjonæren i Hurtigruten, investeringsselskapet TDR Capital i London. Dårlig nytt for sjøfolk.

8. mars tar Rødt saken til Stortinget. Stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes foreslår:

  1. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forskriftsendringer som reverserer endringene i NIS-regelverket, slik at NIS-registrerte skip ikke lengre kan gå i cruisetrafikk langs norskekysten eller på Svalbard.
  2. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag som utnytter handlingsrommet til innstramminger som sikrer norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann.
  3. Stortinget ber regjeringen gi kommuner muligheten til å kun tillate cruiseskip med norske lønns- og arbeidsvilkår i sine havner.

Tre punkter som vil forbedre situasjonen for sjøfolk, som et ledd i kampen for norsk lønn for sjøfolk i norske farvann. Til nå har regjeringen, med Venstre og Høyre i spissen, motsatt seg forslaget. Nå håper vi at forslaget får støtte fra Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og Fremskrittspartiet. Fasit får vi 8. mars.