Debatt:

Enoksen og samehetsens avsendere

Ánde Somby svarer i dette debattinnlegget advokat Oddmund Enoksen.

Ánde Somby   Foto: Trond Karlstrøm

meninger

Jeg noterer meg at Oddmund Enoksen følger med på min Facebookside. Enoksen profilerte seg sist med den lite velluktende rettssaken til Nordnorsk Kunstmuseum. Ellers er han høyt og lavt med antisamiske utspill.

Denne gangen geberder han seg over at jeg har antydet et medansvar for samehetsen som florerer i samfunnet og som til sist treffer de mykeste av oss. Det er neppe lett å være et samebarn, og bli kalt for «joikabolle» eller samisk ungdom som opplever å bli kalt for «samefitte», bli joiket etter, lugget i kofta, tilsnakket når de snakker samisk på bussen, opplevd å bli spyttet på, truet med vold, ledd av og filmet blant annet.

De som treffes av samehetsen har et navn. Et ansikt. Det være seg en ung samisk jente på bussen i Tromsø, gutten i kofte som blir slått ned, jenta som blir påtent utenfor et utested eller barna som blir hetset med kallenavn av sine skolekamerater. De på mottakersiden er lette å identifisere. Jeg nærer en dyp respekt for at de påtar seg byrden med å stå frem og fortelle oss om det.

At samiske barn og unge opplever fordommer og diskriminering er ikke enkelttilfeller som Enoksen prøver å antyde. Tvert imot opplever altfor mye samisk ungdom fordommer og diskriminering i Norge. Samiske veivisere, som besøker mange skoler over hele landet, rapporterer at samiske barn og ungdom blir kalt Joikaboller og hetset mange steder i Norge. Det er også viktig å ha i mente at hets og diskriminering kan ha stygge helsemessige konsekvenser for samiske barn og unge.

Hva med dem som er på samehetsens avsenderside? Den lille adelskalenderen som jeg nevnte på min Facebookside og som Enoksen trekker frem i sitt innlegg illustrerer at man på ulike andre måter kan ende opp på samehetsens avsenderside. Kanskje er de heller ikke de mest utpregede samehetsere, men kan betraktes som aksjeeiere (om enn med en ulik aksjeportefølje) i Samehetsen A/S?

Det er mulig at Enoksen er fornærmet på egne vegne over å ikke komme med på lista? Han har forsøkt å disse ned det samiske demokratiet, pisse på samiske næringer og på ulike andre måter spisse kniv mot samene. Enoksens destruktive tilnærming er alltid der. Det er prisverdig det arbeidet som Tromsø IL med Tom Høgli i spissen og NSR med Runar Balto Myrnes har satt i gang for å få slutt på samehets mot samiske barn og unge i det norske samfunnet.

Nå prøver Enoksen seg på å avspore det prisverdige initiativet med å involvere de gode kreftene – bedrifter og enkeltmennesker til praktisk å ta del i arbeidet mot samehets. Slik avsporende atferd er under verdigheten til enhver anstendig samfunnsdebattant – men fra Enoksen er det ingen bombe.

Grunnen til at Enoksen ikke kvalifiserte seg til min liste er at han neppe lengre har fornærmende kraft.