Debatt:

La oss bare slutte med politikk

Det betyr jo ikke noe uansett hva man vedtar. Sånn kan det ofte føles, skriver Maren Irene Gåre Bakkevoll, fylkestingsrepresentant Troms og Finnmark (Ap) og listekandidat for Sosialdemokratene ved UiT.

SVARER: Maren Irene Gåre Bakkevoll, fylkestingsrepresentant Troms og Finnmark (Ap) og listekandidat for Sosialdemokratene ved UiT  Foto: Privat

meninger

Men er det noe koronaviruset har vist oss er at der det er politiskvilje, finnes det også rå(d).

Koronaviruset er farligst for de eldste blant oss, men koronatiltakene er det vi unge som smaker de verst konsekvensene av. Aller verst er det for mange av oss studenter.

I sitt innlegg i iTromsø 22. mars kommer Victor Zimmer med en usann beskyldning om luring av studenter. Jeg skulle ønske Moderat liste var mer opptatt av å få til et godt samarbeidsklima for oss som brenner for rettferdig studentpolitikk, i stedet for å skyte ned alle gode forslag bare fordi det ikke kom fra dem.

La det være helt klart. Sist fredag fikk Arbeiderpartiet med alle på fylkestinget bortsett fra Frp, Høyre, KrF og Venstre på å vedta en uttalelse med klare forventinger til regjeringa for hva vi i Troms og Finnmark krever for våre studenter. Det ble tydelig at vi trenger et regjeringsskifte hvis studenter i Troms og Finnmark skal bli tatt på alvor.

Over halvparten av studenter får ikke studiestøtta til å dekke de daglige utgiftene man har ifølge en undersøkelse gjennomført av Norsk Studentorganisasjon. Det er alvorlig og skaper skiller mellom de studentene som kan få hjelp hjemmefra, og de som har mulighet til å jobbe ved siden av studie. Vi i Sosialdemokratene og fylkestinget mener nå den burde ligge på 1,5 ganger grunnbeløpet, altså en økning med over 100.000 kroner hvert år.

Selv om studenter i både Alta og Tromsø nok har kunne vært mer sosiale enn i Oslo, har også vi kjent på prisen av smittevernstiltakene. Mer isolasjon, mindre naturlige møte plasser og vanskeligere å få seg deltidsjobb. UiT – Norges arktiske universitet burde ta mer ansvar for å skape sosialebånd, kriselånet må bli om til stipend og vi trenger mer penger til lavterskel psykiskhelse tilbud.

Så klart skal vi i fylket bry oss om dette. Akkurat som vi mener noe om nasjonal transportplan og ny boligsosial lov. Vi levert og en viktig uttalelse på forebygging av selvmord. Mener Zimmer at vi ikke burde gjort det? Politikk handler om å ville. Men det handler også om å påvirke. Dersom vi skulle lagt Zimmer sin logikk til grunn, skulle ikke fylkeskommunen brydd seg om at 41 mennesker i Troms og Finnmark tok livet sitt i 2019. Selvsagt bør man også være opptatt av områder som strekker seg utover den fylkeskommunale hverdagen.

Problemet er at regjeringa sitter på den store pengesekken. De samme partiene som stemte mot vår uttalelse om rettferdig studentpolitikk i fylkestinget, stemt nei til for eksempel å bruke 230 millioner ekstra på lavterskeltilbud for psykisk helse ute i kommunene. Zimmer fremstår som smålig når han sier at vi «godter oss» over å blant annet ha fått gjennomslag for å si at det er galt at vi bruker milliarder på krisepakker til bedrifter, men ikke noen ekstra millioner til psykisk helse.

Fylkeskommunen gjør det beste vi kan for å tilrettelegge for at studenter skal ha det bra. Tomta hvor vi i dag finner Panorama blokka var det Troms Fylkeskommune som ga til Samskipnaden helt gratis. I 2014 da den ble gitt bort var det snakk om at verdien var på over 100 millioner. Fylkeskommunen var og sentral i å få realisert prosjektet om nytt studenthus som i dag er Driv som vi kjenner det i Mack-kvartalet. Mener virkelig Moderat Liste at det var bedre om en slik aktør ikke mente noe om studenthverdagen?

I Troms og Finnmark møter studenter utfordringer som studenter andre steder ikke gjør. Vi må huske på at UiT Norges Arktiske Universitet ikke bare er Tromsø. Det er mange som går på desentralisert utdanning som må ut med masse penger på dyre flybilletter for å rekke undervisning. Vi etterlyser også med midler til å gjøre det billiger og bedre å ta buss i hele Troms og Finnmark.

Studenter har blitt oversett av regjeringa siden korona-pandemien startet. Jeg ville også mista troa på at det hjelper å være engasjert hadde jeg jobba for å påvirke Frp og Høyre-regjeringa. Men i Sosialdemokratene vet vi det hjelper å være engasjert! Om bare 174 dager så kan vi få en regjering som er på lag med oss studenter, og om to dager kan vi få et Studentparlament leda av folk med en rettferdig politikk og solid handlekraft.

En rettferdig verden kommer ikke av seg selv, og må hele tiden kjempes frem. Vi kommer aldri til å gi oss med å være engasjert!