Debatt:

Hva er tillit, kulturminister?

Kulturministeren skriver i sitt innlegg «Et særskilt løft for nord» at tilliten er museenes største kapital, og at museene skal videreutvikle den tilliten, gjennom fortsatt å være autonome, frie og faglige. Det betimelige spørsmålet blir da om det er kulturministeren via sin statsstøtte, eller styrelederen med sin makt som får definere at tilliten til styret i NNKM fortsatt er til stede?
meninger

Jeg er en dem som har bidratt i spleisen som ble startet for å dekke Jéremiè McGowens saksomkostninger etter at han tapte rettssaken etter å ha stevnet sin tidligere arbeidsgiver Nordnorsk Kunstmuseum (NNKM) for usaklig oppsigelse. Hele 399 personer har gjort det samme.

INNLEGGSFORFATTER: Irene Nordhaug Hansen.  Foto: Lena Verås Eriksen

Kunst- og kulturinstitusjoner forvalter et viktig samfunnsoppdrag i landet. Nord-Norge har ikke en ferdigbygd kulturell infrastruktur. Derfor er det et sterkt behov for ansvarlige styrer som bidrar til å utvikle organisasjonene og institusjonene de er satt til å lede.

Rettssaken mellom NNKM og tidligere direktør, har skapt et stort engasjement. I denne saken har det blitt synliggjort at dårlig styrehåndverk kan gjøre stor skade. Det har videre gitt oss i nord et hardt slag, og det gir kunst- og kulturfeltet en alvorlig knekk. Mest alvorlig er imidlertid de menneskelige kostnader som ansatte, tidligere ansatte, og kunstnere i vår landsdel må betale for mangel på forsvarlig saksbehandling.

Kulturministeren skriver i sitt innlegg Et særskilt løft for nord at tilliten er museenes største kapital, og at museene skal videreutvikle den tilliten, gjennom fortsatt å være autonome, frie og faglige. Det betimelige spørsmålet blir da om det er kulturministeren via sin statsstøtte, eller styrelederen med sin makt som får definere at tilliten til styret i NNKM fortsatt er til stede?

Rettsaken, i Nord-Troms tingrett, belyste hvor viktig det er at et styrekollegium tar felles ansvar for forsvarlig saksbehandling. Dette blir også ettertrykkelig slått fast i tilsynsrapporten fra Stiftelsestilsynet. Kunst- og kulturorganisasjoner skaper vår felles kulturkapital. Med denne saken har vi sett at styrene må forvalte denne kapitalen med omhu.

Dette er hovedårsaken for at spleisen ble satt i gang. Det er urimelig at tidligere direktør skal bli sittende alene igjen med regningen for denne lærepengen. Hver enkelt giver teller, men like viktig er det engasjementet som nå vises til og ville bidra til utvikling av kunst og kulturfeltet i nord.

NNKM er fortsatt episenteret for en rekke kunstfaglige, strukturelle og politiske debatter. Styret har fått en tredelt oppgave fra kulturdepartementet. De skal sørge for at fylkeskommunene i nord får en felles forståelse for utvikling av NNKM, skaffe regional finansiering og rydde opp i roller og oppgaver blant aktører innenfor det visuelle kunstfeltet i landsdelen. Derfor må styret ha legitimitet hos de ulike aktørene de har fått oppdrag fra kulturdepartementet å samarbeide med.