Debatt:

Lisensordning for spill er lønnsomt for staten, idretten og frivilligheten

Det er nå på tide å avslutte diskusjonen om hvorvidt en lisensordning gir staten høyere eller lavere inntekter. De blir høyere. All erfaring fra andre land tilsier at våre anslag er riktig, nå også Sverige.

Gitt at Kulturdepartementet viderefører sin praksis, vil en overgang til lisensordning gagne idrett, frivillighet og kultur, skriver Leo A. Grünfeld, samfunnsøkonom og forskningsleder i Menon Economics.  Foto: Heiko Junge/NTB

meninger

Regjeringen har så langt valgt ikke å innføre en lisensordning for pengespill i Norge, slik man har gjort i Sverige og Danmark. Carl Fredrik Stenstrøm i Norsk Bransjeforening for Onlinespill hevder at Troms og Finnmark ville fått 90 millioner kroner mer til idrett, frivillighet og kultur med en lisensmodell. Tallet er hentet fra en beregning utført av meg og andre økonomer i Menon Economics.

I et leserinnlegg den 7.4 sår talspersoner for Actis og Blå Kors sterk tvil om Stenstrøms regnestykke. De henviser til en annen rapport som anslår statens tap av skatteinntekter ved innføring av en lisensordning til 1,3 millarder kroner. En del av dette tapet vil da måtte bæres av aktører i Troms og Finnmark.

Rapporten det henvises til er i stor grad en kritikk av vår metodiske tilnærming. Man kan diskutere slike metoder frem og tilbake i det uendelige, men til syvende og sist er det bare faktiske erfaringer som gir svaret. Sverige innførte lisensordning fra og med 2019. I følge en ny redegjørelse fra det svenske Statskontoret har landet opplevd en markant økning i statens inntekter fra spill i 2019 og 2020 gjennom den såkalte punktskatten på 18 prosent av inntektene til disse spillselskapene og gjennom regulær selskapsskatt.

Lisensordningen i Sverige omfatter nå et sted mellom 85 og 90 prosent av all spillaktivitet, noe som er på linje med tallene fra Danmark, et land som også har klart å skape vekst i skatteinntekter gjennom en slik ordning. Vi la til grunn samme prosenttall (også kalt kanaliseringsgrad) da vi beregnet fremtidige inntekter for den norske stat.

Det er nå på tide å avslutte diskusjonen om hvorvidt en lisensordning gir staten høyere eller lavere inntekter. De blir høyere. All erfaring fra andre land tilsier at våre anslag er riktig, nå også Sverige. Gitt at Kulturdepartementet viderefører sin praksis, vil en overgang til lisensordning gagne idrett, frivillighet og kultur.

La oss heller nå rette alt fokus mot hvordan en lisensordning kan gi mindre problemspilling. Det er ingen som ønsker at nordmenn skal spille seg fra gård og grunn.