Debatt:

Det blir for enkelt, Balto

Løsningen er både urealistisk og potensielt ødeleggende.

POLITIKER: Synnøve Søndergaard 

meninger

Den 13. april er Runar Myrnes Balto fra NSR ute og ber kommunen innføre plassgaranti i samiske barnehager for alle samiske barn. Vi i Arbeiderpartiet - Bargiibellodat er helt enig med NSR om at det må være et mål at alle som ønsker å ha barna sine i en samiskspråklig barnehage skal få muligheten til det, men løsningen til Balto er både urealistisk og potensielt ødeleggende.


Tror mange ikke får plass i samiske barnehager – nå ber de kommunen innføre plassgaranti

Tromsø sameforening ønsker at alle samiske barn i Tromsø skal sikres plass i en samisk barnehage.


I stedet for å be om innholdsløse garantier så bør alle som er opptatt av et samisk opplæringstilbud til barn og unge fokusere på at tilbudet skal være kvalitativt godt, både innholdsmessige og med tanke på samisk språk. Det NSR burde gjort som posisjonsparti på Sametinget er å benytte dialogen med Tromsø kommune til å diskutere hvordan vi kan garantere at dagene i samiske barnehager fylles med konstruktivt og givende innhold. At barna som skal tilbringe årevis i disse barnehagene får anledning til å dyrke både sitt hjertespråk, sin kultur og ikke minst seg selv som menneske.

Om NSR vil sette kjerra foran hesten ved å øke antall plasser på papiret før man kan garantere et tilfredsstillende tilbud, så for det stå for deres regning. Det gjør seg selvfølgelig godt som et valgkamputspill, men det hjelper samiske barn og foreldre i Tromsø ingenting og kan i verste fall svekke et tilbud som uten tvil burde styrkes. Å øke antall plasser uten å sikre nok ansatte som kan samisk, vil gi foreldre en falsk trygghet og resultere i at samiske barn får et dårligere barnehagetilbud enn andre barn.

Jeg har selvfølgelig forståelse for at NSR ikke ønsker å diskutere det kvalitative innholdet i verken skolene eller barnehagene, ettersom de i fire år i posisjon på Sametinget har vært helt fraværende i debatten. Men man kan ikke bare gå inn med et mål om at antall plasser skal økes hvis man ikke kjenner realitetene eller har brukt tid på å bygge opp forutsetningene for at det skal lykkes.

NSR bommer også på hva som faktisk er den største utfordringen. Samiske foreldre jeg har pratet med er tydelig på at det først og fremst er innholdet i de samiske barnehagene som må forbedres. Da hjelper det ikke å føre opp en masse flere plasser på papiret uten verken midler eller tiltak for å sikre kvaliteten.

Hvis vi i Bargiibellodat vinner Sametingsvalget vil et av våre viktigste mål være å få utdannet flere samiskspråklige lærere både til skolene og barnehagene. Vi vil også samarbeide med kommunene og universitetene for å komme med konkrete økonomiske insentiver for ferdigutdannede barnehage- og skolelærere som ønsker å videreutdanne seg i samisk. Dette har Bargiibellodat også foreslått flere ganger i Sametinget, og om NSR faktisk var så opptatt av denne saken som de skal ha det til, så burde de stemt for det der.

NSR skal for all del få lov til å spre rundt seg med lovnader om garantier, men våre barn får ikke noe mer barnehageplass om det ikke er folk som kan jobbe der. Vi trenger ikke bare flere plasser, men flere plasser i gode samiske barnehager som foreldre kan være trygg på å sende barna sine i. Det skapes ikke med et pennestrøk, men med samarbeid og beinhard jobbing. Det trenger vi politikere på Sametinget som forstår.