Spesielle tider krever spesielle forklaringer

Pandemien har dokumentert at vi kan tro vi er så dyktige som bare det, men når naturen slår seg vrang har vi lite å stille opp med, skriver innleggsforfatteren.

KORONA: Koronakommisjonen la nylig fram sin rapport om hvordan regjeringen har håndtert pandemien som brøt ut for et drøyt år siden.  Foto: Berit Roald

meninger

Forskerne og såkalte eksperter hadde i lang tid uttalt at en pandemi ville hjemsøke oss, og dessverre fikk de rett.

Regjeringen varslet for mange år siden at dette med beredskap måtte tas på alvor (på grunn av at de hadde latterliggjort forrige regjering for elendig beredskap med tanke på uforutsette hendelser, les høyreradikal terrorisme) og opprettet et eget beredskapsdepartement.

Etter koronakommisjonens kritikk i forrige uke fikk vi en grundig forklaring av statsminister Solberg. Beredskapsdepartementet og beredskapsarbeidet hadde fungert helt etter planen, kunne hun fortelle. De hadde forberedt seg på alt fra svartedauen til svineinfluensaen, det var naturen som hadde feilet ved å sende ut en ny type djevelskap. Naturen hadde rett og slett ikke forstått at konservativ tenkning krever at ting ikke endrer seg.

Men nå åpner det seg en valgkampsak for Høyre igjen, vi har en elendig beredskap som må gripes fatt i. Dette er så viktig at det kan ikke overlates til en rødgrønn regjering.

Abortloven hadde fungert helt greit i mange år ved at kvinnene hadde selvbestemt abort til uke 12 og de konservative hadde sine nemder etter det. Det var en forståelse om at denne loven, med sine svakheter sett fra begge sider, skulle få fungere videre i ennå mange år. Men for et par år siden dukket det opp et udefinert akutt behov for å gjøre endringer i loven, noe som også ble gjennomført med en udefinert begrunnelse.

Under Arbeiderpartiets landsmøte ble det i forrige uke vedtatt at denne loven igjen skal endres. Kvinnene skal få bestemme over egen kropp frem til 18. svangerskapsuke uten innblandinger fra verken nemnder eller konservative mørkemenn. Dette vedtaket fikk selveste Kjell Ingolf Ropstad (KrF) tilbake i nyhetene. Budskapet hans var at abortloven ikke skal endres, den er for viktig til å brukes i et valgkampspill. Det er kanskje ingen prekære grunner til endring nå, for det er ingen regjering eller taburetter som må reddes.

Det som kan trekkes ut som positivt for Høyre i denne saken, er at hvis de skulle komme i en situasjon hvor de trenger KrF, er det bare å vifte med abortloven igjen. I noen konservative miljøer er tydeligvis kvinner og kvinners rettigheter en gangbar salgsvare.