Debatt:

Stiller fortsatt spørsmål ved offentlig ressursbruk

Ronny Bratten beklager faktafeil i lørdagskåseriet.

Spaltist Ronny Bratten. 

meninger

Undertegnede skrev et kåseri om klagenemnda for stedsnavnssaker og dens behandling av klagesak om et stedsnavn i Ullsfjord skal hete Jøvik eller Jøvika, som var sto på trykk i herværende avis lørdag 24. april 2021.

Språkrådets direktør Åse Wetås har i et tilsvar av 27.04.2021 påpekt noen faktafeil i mitt kåseri.

Klagenemnda for stedsnavnssaker er nemlig ikke – som jeg feilaktig hevdet i mitt kåseri – underlagt Språkrådet, men er derimot ei uavhengig nemnd, oppnevnt av Kulturdepartementet.

Jeg beklager selvsagt denne grove faktafeilen, og takker Språkrådets direktør for sin grundige gjennomgang av både klagenemndas og Språkrådets organisering og oppgaver hva norske stedsnavn angår.

Min feilaktige gjengivelse av klagenemnda for stednavnsakers organisatoriske plassering stammer fra Språkrådets egne nettsider, hvor informasjon om nemnda og nemndas vedtak er plassert under avsnitt for stedsnavnstjenesten. Det kan i parentes bemerkes at Språkrådet både har sekretærfunksjon for den helt uavhengige klagenemnda og er oppført som nemndas adresse i vedtakene som blir publisert.

I hvilken grad denne misforståelsen må anses som «svært uheldig», får være fritt opp til Språkrådets direktør å vurdere. Jeg tillater meg fortsatt å stille spørsmål med den offentlige ressursbruk knyttet til rådgivning og overprøving av lokale stedsnavnsvedtak, samt fornuften i det aktuelle vedtaket som er omtalt.