Debatt:

Ber Tromsø kommune om ikke å innføre piggdekkavgift

«Å innføre piggdekkavgift på denne tid, vil etter vår mening være et forhastet vedtak som påfører store grupper ekstra kostnader i en tid der mange sliter», skriver innsenderen av innlegget.

BER OM AT VEDTAKET GJØRES OM PÅ: Svend Bang Pedersen i NAF mener det er uheldig å innføre piggdekkavgift i Tromsø.   Foto: Jon Terje Eiterå

meninger

Uttalelse vedrørende innføring av piggdekkavgift i Tromsø fra høsten 2021:

Ifølge tidlig vedtak skal Tromsø kommune innføre piggdekkavgift for sentrumssonen fra høsten 2021. NAF avdeling Tromsø og omegn ber Tromsø kommune om å endre denne beslutningen.

NAF har forståelse for at man ønsker å redusere svevestøvplagene. Vi tror derimot ikke at å innføre en egen avgift for én gruppe bileiere for å dekke kostnadene er et riktig tiltak. Vi vil ikke her gå inn på en polemisering rundt bruken av piggdekk kontra piggfrie dekk, men piggfrie dekk krever nok heller mer bruk av sand og salt for å skape trygghet og fremkommelighet.

Våre tester viser at piggdekk og piggfrie dekk har ulike egenskaper under ulike føreforhold, og med det vekslende klimaet vi har i Tromsø, vil det skape utfordringer i trafikken. Å være bilist dreier seg også om følelse av trygghet. Tromsø har ikke en topografi, og dessverre heller ikke et veinett, som gjør at alle gjennom en vinter føler trygghet for seg selv og de man har med i bilen. I orienteringen fra kommunen sammenligner man seg med andre byer som har innført lignende avgift. Hvilke av disse byene har like utfordrende kjøreforhold som Tromsø?

Særlig er utfordringene store for den delen av Tromsøs befolkning bosatt utenfor sentrum og avhengig av å bruke bil inn til sentrum og som gjennom vinteren ferdes på svært vekslende underlag.

NAF vil også påpeke at tidspunktet for innføringen av avgiften er uheldig. Det er nå vedtatt å innføre bompenger i kommunen som en del av en byvekstavtale. Vi tror at bompenger og de tiltakene man tar sikte på å gjennomføre gjennom byvekstavtalen, vil føre til et endret trafikkmønster i kommunen og trolig reduksjon av svevestøvet. Å innføre piggdekkavgift på denne tid, vil etter vår mening være et forhastet vedtak som påfører store grupper ekstra kostnader i en tid der mange sliter.

På grunn av covid-19-problematikken har vi nå vært inne i en periode som har vært annerledes for de reisende. Mange har benyttet muligheten til hjemmekontor, samtidig har folk vært oppfordret til å reise mindre kollektivt av smittehensyn. Vi vet ennå ikke hvilke effekter dette har, eller vil få, på trafikkmønsteret.

Vi vil også peke på kostnadene bilistene i Tromsø har vært belastet for opp gjennom årene. Det gjelder bompenger ved to store bruutbygginger og Langnestunnelen og 30 år med ekstra drivstoffavgift, som alle har vært svært viktige tiltak for byens utvikling. Nå kommer bompengene, og så tar man sikte på en piggdekkavgift på toppen. Vi ber byens politikere å vurdere hvorvidt man synes dette er en rimelig belastning for deler av byens befolkning.

NAF ønsker at kommunen heller velger å bruke andre og positive virkemidler for å redusere biltrafikkens andel av støvplagene. NAF går gjerne inn i en dialog med kommunen om slike tiltak.

I første omgang ber vi om at vedtaket om innføring av piggdekkavgift gjøres om.