Debatt:

Du skal ikke lyve

Fylkeslederne i Nordland, Troms og Finnmark er samstemte i sin kritikk av Bollestad og regjeringa sitt tilbud til jordbruket.

BONDEOPPRØR: Forfatterne bak debattinnlegget mener regjeringens tilbud til jordbruket ikke holder mål.  Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

meninger

«Jeg vil ta kravene fra landbruket på alvor», sa landbruks- og matminister Olaug Bollestad 21. april.

To uker senere kom tilbudet hennes. Det var på under halvparten av kravet, hadde ingen ambisjoner om å snu politikken i en mer bærekraftig retning, og ga ingen muligheter til inntektsløft. I tillegg ignorerte det investeringsbehovene i forbindelse med den lovpålagte ombygginga av båsfjøs til løsdrift. Når så bruddet er en realitet, uttrykker hun skuffelse over at jordbruket ikke vil forhandle.

INNLEGGSFORFATTERE: Jon Nikolaisen, leder i Finnmark Bonde- og Småbrukarlag, Gerbrand Vink, fungerende leder i Nordland Bonde- og Småbrukarlag, og Frank Valø, leder i Troms Bonde- og Småbrukarlag. 

På hvilken måte er dette å ta kravet på alvor, Bollestad?

Vi vil produsere mat på norske ressurser, i hele landet og i hele landsdelen vår. Men vi vil ikke gjøre det på dugnad. Statens tilbud var direkte forkastelig, og vi er veldig, veldig skuffet over statsrådens og regjeringas manglende verdsetting av norsk jordbruk.