Debatt:

Vi må ha regler for bruk av elsparkesykler – men førerne har også et ansvar

På kort tid er elsparkesyklene blitt veldig populære.

POPULÆRT: Elsparkesykler er populære flere steder i landet, i sommer kom de også til Tromsø.  Foto: Aurora Ytreberg Meløe

meninger

Samtidig som vi ser at elsparkesyklene er et positivt tilskudd til bymiljøet, og bidrar til økt mobilitet, ser vi også store utfordringer med dem. Særlig fordi de har blitt så mange. Det er en ny form for mobilitet som medfører risiko for ulykker, som kan gi skade både på fører av elsparkesykkelen og på andre trafikanter.

For vi ser dessverre at altfor mange skader seg i møte med elsparkesyklene. Bare i Oslo har over 400 personer vært innom legevakten med skader relatert til elsparkesykkel i år. Mer enn tre ganger så mange elsparkesykkelrelaterte skader kom inn til Oslo legevakt i april i år sammenlignet med april i 2020. Denne utviklingen kan ikke fortsette.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF)  Foto: Terje Pedersen / NTB

Derfor var det viktig for regjeringen å få på plass noen nye regler raskt. I første omgang har vi endret regelverket slik at det blant annet kan ilegges parkeringsgebyr ved feilparkeringer, en tydeliggjøring av forbudet mot å være mer enn en person på hvert kjøretøy, en presisering av at gående skal passeres i maksimalt 6 km/t på fortau, gangfelt og gangvei, samt at kommunene kan sette opp nye skilt for å regulere bruken av små elektriske kjøretøy lokalt.

Vi ser at mange av de mest alvorlige skadene skjer om natten, og svært mange av de skadde er alkoholpåvirket. Jeg må da bare minne om at det stadig ikke er lov til å kjøre i fylla på elsparkesykkel. Hvis du er så ruspåvirket at du ikke har god kontroll, er det forbudt å kjøre elsparkesykkel.

Vi endrer ikke reglene for kjøring med promille eller annen rus nå, men det er noe av det vi skal jobbe videre med. Samtidig skjer det regelendringer rundt om i flere kommuner. Med den nye loven om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn, som det er ventet at Stortinget vedtar før sommeren, vil kommunene blant annet kunne påby at utleie av elsparkesykler er stengt for eksempel om natten. Dette vil trolig redusere skader knyttet til ulovlig promillekjøring med elsparkesykler.

Svært mange elsker dette relativt nye fremkomstmiddelet. Men som med mange nyvinninger, er det fullt mulig å misbruke den. Derfor er det viktig å huske på at alle som ferdes i trafikken har et like stort ansvar for å oppføre seg hensynsfullt.