«Kritisk infrastruktur er et statlig ansvar». Ikke sant, Erlend Svardal Bøe?

Marta Hofsøy lurer på om Erlend Svardal Bøe kommer til å følge opp en uttalelse fra 2018 i høringen om luftambulansetjenesten.

LUFTAMBULANSETJENESTEN: Marta Hofsøy (Ap) lurer på om Erlend Svardal Bøe vil komme på banen i luftambulanse-saken som nå ligger til høring. Illustrasjonsbilde av luftambulanseselskapet Babcock.   Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

meninger

Jeg er helt enig med sitatet over, men det er ikke mine ord. Ordene tilhører Erlend Svardal Bøe, og er sagt til Nordlys i 2018. Da var han gruppeleder for Høyre i kommunestyret. Nå er han statssekretær i helsedepartementet, og det pågår en høring i regi av nettopp helsedepartementet, om fremtidig drift av luftambulansetjenesten. Svardal Bøe har muligheten til å påvirke saken. Kommer han til å følge opp?

Marta Hofsøy, Arbeiderpartiet  Foto: Ronald Johansen

Organiseringa av luftambulansetjenesten er en viktig sak for innbyggerne her i nord. I sin kjerne handler saken om trygghet for liv og helse. Det gjør saken om organiseringen av tjenesten alvorlig.

Alvoret i saken ble forsterket av Helsetilsynets rapport som kom denne uka. Den slår fast at folk i Nord-Norge ikke får den akutthjelpen de trenger. Prosessen med å rekvirere og igangsette ambulanseflyoppdrag er uhensiktsmessig tidkrevende – i 13 av 20 tilfeller tok det en hel time fra varsel til flyet lettet – og man har heller ikke en omforent felles praksis for fastsetting av hastegrad og prioriteringer. Rapporten er skremmende, men dessverre ikke overraskende.

Allerede i mai 2018 advarte Arbeiderpartiet mot at anbudsutsetting av luftambulansetjenesten ville sette liv og helse i fare. Dette var ikke advarsler vi ønsket å få rett i. Kun kort tid etter var luftambulansekrisa et faktum. Samtidig påsto Helseministeren at det var Arbeiderpartiet som hadde «skapt unødvendig uro». Da sto fem av ti fly på bakken, og staten måtte gå inn og overta jobben til en privat aktør for å sikre full beredskap bare et halvt år etter overtakelsen.

Erlend Svardal Bøe har sagt at han «kommer til å representere Høyre på Stortinget, men først og fremst innbyggerne i nord». I denne saken har Svardal Bøe muligheten til å vise at dette er et løfte han vil holde.

Luftambulansekrisa er et skrekkelig eksempel på at ikke alt kan settes ut på anbud. Dette er så viktig at det kan være med på å avgjøre folks liv og helse. Det er fellesskapet sitt ansvar. Da må også fellesskapet ha ansvaret for driften. Arbeiderpartiet har sagt fra starten: det er vårt mål at det offentlige skal ta over drifta av luftambulansetjenesten.

Helt grunnleggende handler dette om å sikre trygghet i en sårbar situasjon. Arbeiderpartiet hadde ikke lyst å ha rett i våre advarsler i forkant av anbudsutsettelsen. Men det fikk vi. Liv og helse ble satt i fare fordi man satt med sine blåeste ideologiske skylapper på. Når vi må spørre oss om det er greit at innbyggerne i nord må vente lengre på helsehjelp, kun fordi vi bor i nord – er svaret at det selvfølgelig ikke er greit. Det handler om trygghet for liv og helse.

Jeg håper at Svardal Bøe vil gi klar beskjed om dette til Helseministeren på vegne av innbyggerne her i nord om at kritisk infrastruktur er et statlig ansvar.