Debatt:

Årets skolestart blir ekstra viktig

Hvert eneste barn som går gjennom de portene har ulike forventninger, men viktigst av alt ulike forutsetninger for mestring og læring. Vi vil at alle skal møte en skole som gir like muligheter for alle.
meninger

Denne uken går rundt 2.300 barn i Troms og Finnmark inn skoleporten for aller første gang. Noen har gledet seg lenge, andre gruer seg kanskje litt. Mange kjenner kanskje litt på begge deler. Det er en tid med glede og spenning, men også et viktig underliggende alvor. Skolen er vår viktigste arena for å gi barn og unge muligheter til å lykkes i livet og utjevne sosiale forskjeller.

I Troms og Finnmark er det svært forskjellige barn som møter opp på første skoledag. Noen kan allerede lese og skrive litt, andre skal veldig snart få den hjelpen til å knekke koden. Noen kommer fra ressurssterke familier med høy utdanning, andre ikke. Noen har lese- og skrivevansker, noen har en funksjonshemming, og andre har konsentrasjonsvansker eller vanskelig for å få seg venner. Mens andre syns skolen veldig raskt blir for lett og savner utfordringer. Skolen kan ikke, og skal ikke, møte alle på samme måte. Den må se alle elever for den de er.

Dette er problemstillinger vi i fellesskap må håndtere hvert eneste år i skolen, men i år er det en spesielt viktig skolestart. Mange av dem som starter i førsteklasse har kanskje ikke fått besøke skolen før skolestart. Mange av de som kommer tilbake til skolen etter sommerferien har lagt bak seg et år med kohorter, fargekoder og nedstengninger. Overgangen fra barnehage til grunnskolen har alltid vært stor, men i år kan den oppleves større.

Mange barn har mistet tid med venner og familie, og opplevd en usikker og utrygg hverdag. Det kan være ekstra vanskelig å forberede seg på et skoleår, og ikke minst en skolestart når man står midt oppi en pandemi.

Derfor blir skolestart i år ekstra viktig. Hvert eneste barn som går gjennom de portene har ulike forventninger, men viktigst av alt ulike forutsetninger for mestring og læring. Vi vil at alle skal møte en skole som gir like muligheter for alle.

Høyre går til valg på at 9 av 10 skal fullføre videregående opplæring innen 2030, og at innen 2025 skal 5.000 flere elever fullføre hvert år. For å nå disse målene må vi starte nå. Vi må starte så fort årets skolestartere har satt sine forventningsfulle ben inn i klasserommet for første gang.

Pandemien vil mange huske for fraværet av nærhet til venner, familie og sosiale arenaer. Nå kommer en tid vi skal huske for gleden over å ta tilbake friheten og hverdagsgledene. Ikke minst skal vi ta tilbake klasserommet, læringsgleden og mestringen.

Lykke til med første skoledag!