Debatt:

Tromsø Jeger- og fiskerforening har opptrådt hensynsfullt

Etter at TJFF gjenopptok vår lovlige aktivitet på skytebanene i august, ble vår aktivitet rammet av personer som bevisst tok seg inn i sikkerhetssonen under skyting for å sabotere virksomheten, skriver Øyvind Hilmarsen.

TJFF-LEDER: Her er Øyvind Hilmarsen på skytebanen i Tromsdalen tidlig i august.  Foto: Frank Lande

meninger

Tromsø jeger- og fiskerforening (TJFF) har gjenopptatt sin normale og lovlige aktivitet ved leirduebanen i Tromsdalen, etter at de ugyldige stengingsvedtakene fattet av Tromsø kommune er opphevet av statsforvalterne tre ganger. De ugyldige vedtakene har ført til at TJFF i fem år urettmessig har blitt forhindret i å tilby jegere jakttrening og opplæring på leirduebanen i Tromsdalen.

Det har den den siste tiden kommet påstander om TJFF sin fremferd, som vi er nødt til å svare på i dette innlegget.

TJFF startet opp sin lovlige aktivitet igjen fra 2021. Det er mange friluftsfolk og vordende jegere som ønsker å ta jegerprøven og lære sikker jakt. Jegere har behov for å trene og øve for å drive human og trygg jakt. TJFF har et ansvar for å tilby både nye jegere, våre medlemmer og jegere generelt et sted å gjennomføre slik opptrening.

Skytebaneinstruksen vedtatt av politiet krever at turveien nordøst i Tromsdalen stenges fra mai til september, når skytebanen er åpen. Turveien på sørvestsiden er ikke stengt i perioden.

TJFF har hatt samarbeid og dialog med Tromsø kommune gjennom skytebaneutvalget, som har forsøkt å finne ny lokalitet for flytting av skytebanene i Tromsø. Deretter gjennom møter med politisk og administrativ ledelse i vår og sommer, der TJFF varslet at vi ville gjenoppta vår aktivitet og foreslo dette gjennomført med basis i tidligere avtale TJFF og Tromsø kommune hadde fram til 2015. Det har vært en sambruk i Tromsdalen i over 50 år.

Etter at TJFF gjenopptok vår lovlige aktivitet på skytebanene i august, ble vår aktivitet rammet av personer som bevisst tok seg inn i sikkerhetssonen under skyting for å sabotere virksomheten. Disse personene satte seg selv i fare og potensielt utsatte andre for risiko for å utøve skade.

TJFF stanser alltid vår aktivitet ved tegn til fare og gjorde det ved disse anledningene. Sikkerhet kommer alltid først. Politiet grep så inn og ba personer om å fjerne seg og ga enkelte ferdselsforbud i Tromsdalen. TJFF kunne oppta vår aktivitet, som vi har utøvd siden. Beklageligvis kom en uskyldig syklist til skade, etter sabotasje av sperringer og merking i området.

Tromsø kommune tok etter disse hendelsene kontakt og ønsket å inngå en kompromissavtale for 2021 mellom partene. Det synes TJFF var ansvarlig av kommunen. Vi var villige til å inngå en avtale mellom Tromsdalen bydelsråd, Folkeaksjonen for et åpent Tromsdalen turområde og TJFF. TJFF ga innspill til avtalen og godtok det endrede avtaleutkastet, selv om ikke alle våre synspunkter ble tatt med.

En del av avtaleutkastet innebar at TJFF søkte Troms politidistrikt om endringer i instruksen for skytebanen i Tromsdalen. Dette ble gjort for å redusere konsekvensene for andre brukere av Tromsdalen. Vi ønsker at turveien skal være åpen når skytebanene ikke er i bruk, slik den var en kort periode høsten 2015.

Denne søknaden ble dessverre avslått av politiet med følgende begrunnelse:

«Alternativet ved å holde turveien stengt kun når det pågår skyting ble vurdert som en akseptabel løsning dersom det forelå gode rutiner for stenging og åpning av bommene, men at erfaring viste at der var en viss risiko for at turgåere ikke ville respektere skiltingen og bommene. Politiet har forståelse for at pålegg om stenging av turvei i sommermånedene oppleves som et inngripende pålegg, sammenlignet med at veien kan holdes åpen når det ikke gjennomføres skyting. Vi mener likevel at det beste sikkerhetsmessige tiltaket bør gjennomføres, for å hindre uønskede situasjoner i området. Vi mener at stenging av turvei mellom mai til september vil føre til økt forutsigbarhet både for turgåere i området, og brukere av skytebaneanlegget. Det vil dermed ikke hefte tvil om hvorvidt veien er stengt, og hvorvidt det er trygt å ferdes på denne eller ikke.»

TJFF synes det er synd at søknaden ble avslått, men må forholde seg til politiets vedtak i fremtiden.

TJFF synes det var helt riktig av kommunen å komme skikkelig på banen i august, med forslag til en kompromissavtale. Det har sikret en trygg gjennomføring av den begrensede aktiviteten på leirduebanen. Kommunen har også bedt om at sperringene blir respektert og invitert til samarbeid om fremtidige løsninger for flytting av skytebanen fra Tromsdalen til ny lokalitet i Tromsø kommune. TJFF ser fram til dette arbeidet.

Fram til ny skytebane er på plass vil Tromsø Jeger- og fiskeforening fortsette vår normale og lovlige aktivitet.