Debatt

Hel stilling og bedre psykisk helse

Vi må ha et system som raskt tar tak i ungdom som står utenfor, mener innleggsforfatteren.

Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen  

meninger

Med hurdalsplattformen ble det klart hva den nye regjeringen skal jobbe for å oppnå de neste fire år. Senterungdommen har jobbet gjennom, og fått mange gjennomslag i denne plattformen.

Dette er blant annet gjort på punkter som psykisk helse og arbeidsliv. Blant annet skal vi sikre at unge under 30 år som står utenfor arbeid, raskest mulig får tilbud om jobb, utdanning eller kompetansegivende opplæring, samt at de gjennom flere ungdomsteam og ungdomsveiledere blir sikret tett oppfølging.

Mikkel Sibe har skrevet innlegget.  Foto: Privat

Vi fikk også gjennomslag for et psykisk helseløft, noe som innebærer å fjerne egenandelen for pasienter til og med 25 år for behandling i offentlig psykisk helsevern.

Dette er store gjennomslag, som vil sikre at unge blir bedre ivaretatt i samfunnet. Det er de unge som er fremtiden, og det er nå vi må ta et grep slik at de blir sikret støtte tidlig i livet. Vi må ha et system som raskt tar tak i ungdom som står utenfor, gir psykisk helsehjelp for dem som trenger det, og gir dem mulighet for fast og trygg inntekt.


Arbeidsledigheten i Tromsø:

David (23) hadde aldri hatt en «ordentlig» jobb – nå er han en av Kristinas mest pålitelige ansatte

Én grei arbeidsgiver var alt som skulle til. Nå er ikke David Thyholdt lenger en av mange unge menn uten jobb.


Vi kunne lese for en kort stund siden at det var utlyst stillinger med 3 prosent engasjement. Hvordan skaper dette gode rammer for fast og trygg inntekt? Hvordan gjør dette at ungdom føler seg sett og hørt?

Dette skaper kun utfordringer, vanskeligheter og en ustabilitet. Sånn kan vi ikke ha det. Vi må ha systemer som plukker opp hver og en, ser hvert et behov, og sikrer god psykisk helsehjelp til unge. For det er de unge som er fremtiden.