Debatt

Enkel matematikk i klimadebatten

meninger

Kjell B. Mortensen går til angrep på Brynmor Evans, og i parentes hele FNs klimapanel IPCC, og ber Evans innrømme at CO2 har liten betydning for klimaendringene.

I Mortensens første innlegg av 12. September går han enda lenger og beskylder MDG for å ri på myten FN har skapt om at CO2 har innvirkning på været.

Klimaskeptikere argumenterer på ulikt vis, men fire innfallsvinkler synes å gå igjen.

• Klimaskeptikeren kommenterer været, ikke klima. Og når de tror de snakker om klima, snakker de faktisk om vær. Klima og vær er ikke det samme.

• Klimaskeptikeren har lest litt i en av IPCCs rapporter og fokuserer på et enkelt tema som de mener de har bedre peiling på enn forskerne som har utarbeidet rapporten. Denne tilnærmingen er spesielt spenstig etter min mening.

• Klimaskeptikeren mistror hele klimapanelet og kan ikke se noen annen forklaring enn at det hele må være en konspirasjon som har som formål å...?

• Klimaskeptikeren argumenterer egentlig ikke, han/hun har bestemt seg for at menneskeskapte klimaendringer ikke er en realitet og forbeholder seg retten til å stille spørsmål.

Brynmor Evans ville være troverdig og svarte den 21. September på Mortensens utfordring om å forklare «hvor lite energi dagens mengde CO2 tilfører atmosfæren, sammenlignet med vanndamp» ved å skrive «vanndamp er den viktigste drivhusgassen».

I sitt neste innlegg underviser Mortensen leseren i tema han tilsynelatende mener han har bedre peiling enn IPCC: vanndamp, konveksjon, egenvarme og «enkel matematikk», med ligninger som E-E=0.

Jeg skal ikke prøve å forklare, eller plukke ut enkelte av, alle variablene IPCC må ta hensyn til for det er jeg verken kvalifisert til eller har oversikt over. Jeg skal heller ikke prøve å overbevise Mortensen om at jorden blir varmere som følge av menneskelig aktivitet og at dette påvirker klimaet for det tror jeg er enda vanskeligere, men kanskje jeg kan sette opp et regnestykke som andre lesere kan lære noe av.

Vi tilfører atmosfæren ekstra CO2 ved å brenne fossilt karbon. Mesteparten av energien på Jorden kommer fra Solen. Noe av denne energien blir absorbert av gasser i atmosfæren (H2O, CH4, CO2, osv).

Hvis solinnstrålingen er konstant og mengden av en gass i atmosfæren øker, uten at de andre minker kompenserende, vil energien i atmosfæren øke (E - E ≠ 0) og dermed også temperaturen.