KrF tar ansvar i en ekstraordinær situasjon

For KrF er viktig at det settes inn tiltak som sikrer kontroll over situasjonen, som setter kommuner og lokalsamfunn i stand til å håndtere utfordringene som kommer og sikrer en god integrering.
debatt

Verden er midt i den største flyktningkrisen siden andre verdenskrig. Krigen i Syria har ført millioner av mennesker ut på flukt og deler av Europa har allerede i flere år tatt imot et høyt antall flyktninger, og nå ser vi også at Norge og andre land lenger nord i Europa blir berørt. Mange av dem som nå kommer, har behov for beskyttelse og trenger vår hjelp, mens noen ikke har det. Dette er krevende for oss å håndtere, men det er aller mest krevende for dem som er på flukt. Dagens situasjon setter Norge på prøve, men det er en prøve vi skal bestå.

For KrF er viktig at det settes inn tiltak som sikrer kontroll over situasjonen, som setter kommuner og lokalsamfunn i stand til å håndtere utfordringene som kommer og sikrer en god integrering. For oss har det vært viktig at dette forliket sørger for at vi raskere kan sende ut de som ikke har behov for beskyttelse og dermed får mer ressurser til å ta godt imot dem som har behov for beskyttelse. For eksempel kan en generell effektivisering og forenkling av regelverk og praksis for behandling av asylsøknader bidra til at vi raskere kan behandle søknader og dermed raskere få returnert de som ikke har behov for beskyttelse, men dette skal ikke svekke asylsøkernes rettssikkerhet.

Innstramminger for å hindre at mennesker som ikke har grunnlag for beskyttelse reiser til Norge er viktige, men KrF mener tiltak for integrering og å bedre kommunenes situasjon er nødvendige for å håndtere flyktningsituasjonen. Omkring 75 prosent av dem som nå søker asyl får opphold, og da er det beste for samfunnet og for enkeltmennesker at vi raskt kommer i gang med integrering. Hvis vi ikke intensiverer dette arbeidet vil de menneskelige og økonomiske kostnadene på lang sikt bli svært høye. Avtalen vi er med på sikrer at avtalepartiene i neste runde skal sikre kommunenes stilling i denne situasjonen. Vi forventer at alle partiene som har signert denne avtalen viser tilsvarende vilje til å samles om et krafttak for integrering og å sette kommunene i stand til å ta imot flyktningene på en verdig måte. Dette må ses i sammenheng og ligger som en forutsetning for at vi er med på forliket.

Vi er i en ekstraordinær situasjon og derfor trengs ekstra ordinære tiltak. Noen av punktene i forliket er ikke KrFs primærstandpunkt. Vi har likevel valg å ta ansvar sammen med et flertall på Stortinget for å sikre kontroll over situasjonen, gjennom blant annet tiltak for raskere returer og bedre kontroll på grensen på Storskog. Nå er det viktig at regjeringen setter i gang med å gjennomføre tiltakene, og at vi raskt kommer i gang med arbeidet som kan sikre en bedre integrering og situasjon for kommunene.