Debatt

«Danske Banks maktbruk»

Konkursen i Tomasjord Amfi borettslag kunne vært unngått dersom banken hadde vist omtanke og respekt for andelshavernes interesser fra starten av.
debatt

Danske Bank gikk på et solid nederlag i lagmannsretten i tvistesaken med 48 tidligere andelseiere i det konkursrammede Tomasjord Amfi borettslag. Nå motsetter banken seg å utbetale idømte sakskostnader til saksøkerne.

Bankens tidligere prosessfullmektig, advokat Helene Monrad Bale, uttaler til iTromsø 16.12.2015 at det dreier seg om en stor prinsipiell sak om foreldelse som landets høyeste domstol bør gå nærmere etter i sømmene. Det skal være grunnen til at banken har anket dommen i lagmannsretten inn for Høyesterett.

Jeg mener at det vi nå ser, mest tyder på at Danske Bank med nebb og klør ønsker å bekjempe en gruppe forbrukere som banken selv kan ha kommet i skade for å påføre store tap. Konkursen i Tomasjord Amfi borettslag kunne vært unngått dersom banken hadde vist omtanke og respekt for andelshavernes interesser fra starten av.

Vi står overfor en stor og mektig internasjonal bank, som setter seg fullstendig på bakbeina når den i lagmannsretten blir dømt til å betale kr 372 000 i sakskostnader til 48 forbrukere. Kan noen forestille seg at det finnes prinsipielle grunner til at Høyesterett skal bruke tid på dette?

Jeg mener nei. Jeg klarer ikke å se noe annet motiv enn at banken ønsker å utøve makt mot oss som ei gruppe av forbrukere, gjennom press på kostnader og behandlingstid i rettsapparatet.