Debatt

«Økende ulikheter»

Venstre-leder Trine Skei Grande, statsminister Erna Solberg (H), finansminister og Frp-leder Siv Jensen og KrF-leder Knut Arild Hareide under en pressekonferanse om neste års statsbudsjett i møtelokalene til ASKO på Kalbakken lørdag kveld. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix 

debatt

Forskjellene i Norge øker, sist dokumentert av Statistisk sentralbyrå (SSB) sin årlige inntekts- og formuesstatistikk. Tallene fra SSB viser at de med høy lønn og formue får en stadig større andel under dagens regjering. Derfor er det på tide med et politisk skifte.

Regjeringens bidrag til at ulikhetene øker er skattekutt til de som har mye. For å finansiere sine skattekutt kutter regjeringen i velferd og i ytelser til de som har lite.

I tillegg tømmes oljefondet raskere enn noen gang.

Regjeringens prioriteringer bryter med hva som har vært vanlig i Norge. Trygg økonomisk styring og fordelingspolitikk er sentrale sider ved den norske modellen. Den har vært rådende over svært mange år og gitt oss mange i jobb, lav arbeidsløshet, små forskjeller og høy produktivitet. Resultater som de fleste land misunner oss.

Men dagens regjering har gjennom fire statsbudsjett brakt oss bort fra den norske modellen. Deres prioriteringer har ikke vært rettet mot den økende arbeidsløsheten, slik det var under forrige Ap-ledede regjering under finanskrisen. Deres politikk har ikke handlet om aktive tiltak mot ulikhet.

Å motvirke økte forskjeller kan være vanskelig. Men politikk for å holde mange i arbeid og arbeidsløsheten lav gjennom samarbeid med det organiserte arbeidslivet er avgjørende. Dessverre har regjeringens politikk i liten grad vært rettet inn med dette som formål.