Debatt

«Kunnskapen om «vår Arktis» må vi dele med resten av verden»

Konferansen Arctic Frontiers har gjennom ti år vokst fram til å bli en stor og viktig plattform for debatt om fremtiden i nord. Her samles toppledere, toppforskere, ministre og diplomater årlig i Tromsø i januar.

  Foto: Tom Benjaminsen

debatt

Arctic Frontiers har også en rekke program rettet mot den yngre generasjon som bor i eller har en interesse for Arktis. Disse programmene har vi samlet under paraplyen Arctic Frontiers Young (AF Young). AF Young er en viktig lærings- og påvirkningsarena for unge deltakere som ønsker å bidra til en bærekraftig økonomisk utvikling i Arktis.

Denne arenaen er svært viktig selv om vi fort kan tenke at vi unge i Nord-Norge har bred kunnskap om Arktis ettersom det er her vi bor, studerer eller jobber.

Jeg har vokst opp og bodd omtrent hele mitt liv i Tromsø. Byen som også er kjent som «the Gateway to the Arctic». Det skulle likevel ta meg mange år før jeg virkelig innså hvilken unik og eksotisk oppvekst jeg har hatt, sett utenfra. For meg har Arktis selvsagt alltid vært det normale. Til tross for en bevissthet om en oppvekst over polarsirkelen så har jeg tenkt at Tromsø var lik mange andre steder i verden. Forskjellen var bare litt midnattssol, noe mørketid og dansende nordlys på klare vinterkvelder.

For min del ble høyere utdanning og da spesielt utenlandsopphold i USA og Asia sentralt for at jeg kom til å se Arktis i et større perspektiv. I utlandet startet jeg en refleksjon over forhold som tidligere fremsto som naturlig for meg, som for eksempel bitende kalde vinterdager, og noen «friske» julidager med temperatur på rundt ti plussgrader.

LES OGSÅ: Ordfør Røymo (Ap): – Kom til oss, Trump!

Fra dette «utenfrablikket» var det særlig betydningen av å se Arktis i et større perspektiv som ble svært viktig for meg. Vi må ha innsikt i hvordan vi blir oppfattet der ute hvor mange tenker at Arktis kun er et sårbart område.

Vi arbeider selvfølgelig for at vi skal ha en fortsatt bosetting i vår region og at det ligger godt til rette for dette gjennom rike naturressurser, en velutviklet infrastruktur og mobilnett i verdenstoppen. Tromsø har fasiliteter langt over normalen for en by med om lag 70.000 innbyggere.

Vi lever i et høyteknologisk samfunn med god kommunikasjonsinfrastruktur, utdannings- og forskningsinstitusjoner og verdiskaping innenfor petro-maritim næring, sjømatnæringene og reiseliv.

Likevel er det ikke disse historiene som gir det sterkeste bidraget til synet på Arktis blant befolkningen lenger sør på jordkloden. Der oppfattes Arktis i sin store helhet som et fjerntliggende og forfrosset område med befolkning som overlever under relativt primitive kår. Kunnskapen om «vår Arktis» må vi dele med resten av verden, og ikke minst med de unge, fremtidens næringsaktører, arbeidstakere, forskere, forvaltere, journalister og politikere.

Arctic Frontiers har siden etableringen hatt et omfattende program for unge med interesse for Arktis. I 2015 ble disse aktivitetene samlet under den felles overbygningen Arctic Frontiers Young. AF Young er gjennom dette blitt et forum for styrking av våre aktiviteter som henvender seg til studenter, skoleelever, og unge arbeidstakere og forskere.

I 2016 var det omkring 600 unge deltakere på de forskjellige AF Young-programmene. Disse deltakerne diskuterte og lærte om muligheter og utfordringer som Arktis vil møte i fremtiden.

Vi har utfordringer knyttet til klimaendringer og miljøgifter med negative effekter på folkehelse og biodiversitet og vi har utfordringer knyttet til demografi med en aldrende befolkning. På den andre siden har vi store muligheter innenfor petro-maritim næring, oppdrett og fiskeri og økende investeringer i både infrastruktur og kunnskap. Arktis er også et fredelig område i global sammenheng, noe som bidrar til potensial for økt internasjonalhandel og relasjonsbygging.

LES OGSÅ: Nekter bruken av ordet arctic

Effekten av å samle unge deltakere, fra Nord-Norge, fra resten av Norge og fra utlandet, har vist seg betydelig på spesielt to områder. Først og fremst bidrar dette til en styrking av Tromsø sin posisjon som arktisk kunnskapshovedstad. Hvert år kommer flere hundre unge deltakere fra utlandet for å delta på AF Young-aktiviteter.

Etter å ha tatt del i aktivitetene drar de utenlandske deltakerne tilbake til sine hjemland som talsmenn og talskvinner for Arctic Frontiers, for Arktis og for Tromsø. De unge deltakerne bidrar på den måten til å bygge et mer nyansert bilde av Arktis. Videre vil mange unge mennesker få innsikt i mulighetene Arktis gir for studier og karrierebygging.

I Nord-Norge er det mulig å studere ved universiteter og forskningsinstitutter som produserer verdensledende forskning, jobbe for lokale bedrifter eller for store internasjonale selskaper, og samtidig ta del i det brede kulturtilbudet og friluftsmulighetene som finnes i regionen. Gjennom AF Young vil unge deltakere få innsikt og glede av de mange mulighetene som Arktis representerer for både nåværende og fremtidige generasjoner.

I januar 2017 ser Arctic Frontiers nok en gang fram til å ta imot nysgjerrige, dyktige, motiverte og engasjerte deltakere til Arctic Frontiers Young. Disse unge deltakerne vil med ny innsikt og mer kunnskap både ha forventninger om og mulighet til å bidra til en bærekraftig samfunns- og næringsutvikling i Arktis.