Svak Ap-satsing på lærere

STØRRE LÆRERTETTHET: Hans Fredrik Grøvan i Kristelig Folkeparti ønsker færre elever per lærer i 1.-4. klasse.  Foto: Presse/KrF

debatt

KrF vil øke lærertettheten i hele grunnskolen, og mest på barnetrinnet.

Dette skal, i motsetning til ordningen Arbeiderpartiet legger opp til i sitt programutkast, gjelde uansett hvor man bor, og uansett hvilken skole man tilhører.

Arbeiderpartiet skriver i sitt programutkast «Alle skal med» at de vil «innføre en norm på kommunenivå for lærertetthet for de yngste elevene». Dette er et bemerkelsesverdig dårlig forslag.

En slik utforming av en lærertetthetsnorm vil garantert føre til at ressurser fra 5.-10. trinn overføres til småbarns-trinnet for å oppfylle lovkravet. Det er viktig å styrke barnetrinnet, men det må gjøres uten å svekke mellom- og ungdomstrinnet.

I de fleste kommuner vil det være store og små skoler, med ulikt antall elever per lærer. Derfor må en norm regnes ut på skolenivå. Lærere er skolens viktigste ressurs. Dette bør elever få bedre tilgang til, uansett hvor i landet de bor og uansett hvilken skole i en kommune de tilhører.

KrF har fremmet et forslag om en norm for lærertetthet på skolenivå, og sikter mot maksimalt 20 elever per lærer i 5.-7. klasse og maksimalt 15 elever per lærer i 1.-4. klasse.

Dette vil gi lærere mer tid til å se og hjelpe hver enkelt elev, ikke minst blant de yngste elevene. Solid forskning viser at dette vil styrke skolen, og ikke minst være viktig for faglig svake elever, elever med utenlandsk opprinnelse og elever fra familier med lav sosioøkonomisk status. De samme elevgruppene som er overrepresentert både når det gjelder spesialundervisning og i frafallsstatistikken.

Dersom Ap virkelig ønsker at «Alle skal med», burde det vært naturlig å støtte KrFs modell, som også Utdanningsforbundet, Elevorganisasjonen og Foreldreutvalget i grunnskolen har stilt seg bak.