Debatt

«Turistskatt er ansvarsfraskrivelse»

I lengden er verken stat eller kommuner tjent med tiltak som begrenser folks muligheter til å oppholde seg i naturen.

debatt

Det trengs tiltak for å løse noen av utfordringene som følger med økt turisme enkelte steder. Løsningen er likevel ikke å innføre en egen turistskatt.

Søppel som flyter og avføring langs stier er verken trivelig eller bra for miljøet. Utfordringene burde likevel ikke komme som noen overraskelse. Reiselivet er i sterk vekst.

Enkelte spektakulære turmål blir brukt i en markedsføring som gir en tilstrømning som kan føre til slitasje og forsøpling.

Som en løsning på dette, ønsker flere partier å gi kommunene tillatelse til å innføre en turistskatt for å dekke utgifter kommunene har ved reiselivet. Forslaget har også fått støtte av Aftenposten.

Norsk Friluftsliv mener dette blir en økonomisk ansvarsfraskrivelse fra næringsliv og kommuner.

Reiselivet består først og fremst av nordmenn som søker naturopplevelser i eget land. Reiselivet representerer ikke en utgift, men en inntekt for norske kommuner, for staten og for næringsaktørene. Å si ja takk til en økning i turister uten å ta hånd om utgiftene det medfører, er for lettvint.

Utgifter til tilrettelegging og søppelhåndtering, er små, sammenlignet med inntektene reiseliv og friluftsliv legger igjen og de titusener av arbeidsplasser de skaper.

Næringen og kommunene må derfor selv prioritere tilrettelegging for mer bærekraftig og sporløs ferdsel i sine budsjetter. Dette vil også komme dem selv til gode. I de tilfellene hvor det er en skjevfordeling blant kommunene mellom inntekter fra reiselivet og utfordringer knyttet til turisme, er det et statlig ansvar å ta hensyn til dette gjennom andre overføringer til kommunene.

I år feirer vi at det er 60 år siden lovfestingen av allemannsretten, som sikrer fri ferdsel i norsk natur. Denne retten har vært praktisert i århundrer, og har dype røtter i kulturen vår.

Stadig møter vi forslag om skatt og avgifter på bruk av natur, betaling for bruk av skiløyper og ferdsel til populære områder. Innføring av turistskatten vil signalisere større aksept for at folk må betale for å bruke naturen. Dette vil i stor grad ramme nordmenn som søker naturopplevelser i eget land.

Avgifter vil også undergrave mye av det frivillige arbeidet og dugnadsinnsats landet rundt, som også er en del av kulturarven vår.

Økte bevilgninger til frivillig innsats, og en satsing på samarbeid mellom sektorene, hvor vern av allemannsretten ligger til grunn, er en bedre løsning enn en turistskatt.

I lengden er verken stat eller kommuner tjent med tiltak som begrenser folks muligheter til å oppholde seg i naturen. Tilrettelegging for et bærekraftig friluftsliv vil derimot være en lønnsom investering for både folkehelse og for lokal verdiskaping.

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

debatt