Debatt

«Velferd skal være fellesskapets oppgave»

SV har fem enkle krav til den kommende regjeringen.

Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix 

debatt

Vårt mål med stortingsvalget i 2017 er at Norge får et nytt flertall, en ny regjering og en ny politisk retning. Vi vil ha en regjering som har fokus på omfordeling, solidaritet, et sterkere fellesskap og lavere klimagassutslipp.

Valget i år handler om hva slags fremtid vi ønsker å skape for generasjonene som kommer etter oss. Vi vil ha et samfunn der forskjellene blir mindre og at færre barn må vokse opp i fattigdom.

Vi ønsker et samfunn der vi i fellesskap sørger for at alle har tilgang til gode barnehager, skoler og helsetjenester. Vi vil ha et samfunn der vi sammen tar vare på miljøet og reduserer klimagassutslippene.

SV stiller derfor 5 hovedkrav i ei eventuell forhandling om en ny rødgrønn regjering.

1. Øk barnetrygden. Ei kraftig og årlig opptrapping av barnetrygden i perioden, samt en ekstra målretting mot fattige familier.

2. Sårbare områder som Lofoten, Vesterålen, Senja, Møreblokkene, iskanten, polarfronten og uåpnede deler på norsk sokkel skal forbli uten oljevirksomhet.

3. Flere lærere. En nasjonal norm for lærertetthet. Maks 15 elever per lærer fra 1–4. trinn og maks 20 elever per lærer fra 5–10. trinn.

4. Profittfri velferd. Velferd skal være fellesskapets oppgave, og pengene skal komme innbyggerne til gode- ikke gå til profitt for eierne av kommersielle foretak.

5. Vi vil støtte et internasjonalt forbud mot atomvåpen.