«Kjære TSI, fordelingen er rettferdig»

TSIs medlemmer utgjør cirka 11 prosent av den totale studentmassen ved UiT som er med i semesteravgiftsfordelingen.

uitø juks hoved Uit universitetet 

debatt

I denne runden gikk de ut med 26.5 prosent av hele potten. Likevel velger de å kalle det «prinsipielt feil». Dette ser vi på som uheldig.

Den 1. november la sosialdemokratene, med moderat liste, representanten fra BFE-fakultetet, det medisinske fakultet og HSL-fakultetet fram et helhetlig endringsforslag til den opprinnelige innstillingen fra semesteravgiftskomiteen. Det var et bredt forlik fremmet av et flertall, ikke kun sosialdemokratene som TSI feilaktig beskriver.

Med kun tre stemmer mot ble dette forslaget vedtatt. Vedtaket representerer, slik vi ser det, både kompromissvilje og konsensus blant studentpolitikerne.

TSI tilbyr et fantastisk og variert tilbud til UITs studenter. Med en medlemsmasse på 1.500 og høy aktivitet, er det god grunn til å være stolt. Det er også grunn til å være skuffet. Det er allikevel slik at når man går inn i en tildelingsprosess kan man ikke alltid forvente å få den nøyaktige søkesummen man ønsker.

Likt som i statsbudsjettet vil det alltid være behov for mer. Mer til utdanning, mer til arbeidstiltak, mer til sykehus. Derfor er det forståelig at studentorganisasjoner som tilbyr ulike aktiviteter også vil kjempe for sitt tilbud, sine studentsegmenter, og tale nettopp deres medlemmers sak. Det er demokratiets fantastiske kjerne.

Men også likt som de nasjonale politikerne, er studentpolitikerne nødt til å gjøre tøffe prioriteringer, og i år fikk vi virkelig testet oss.

Studentparlamentet skal gjenspeile en mangfoldig studentmasse. Altså er det også vår oppgave å fordele midlene i tråd med nettopp denne mangfoldigheten. I endringsforslaget ble det derfor lagt vekt på flere faktorer, blant annet antall studenter som benytter seg av tilbudet, egenkapitalen hos de enkelte organisasjonene, og muligheten for ekstern finansiering.

TSI er blant de studentorganisasjonene som kanskje har best mulighet til dette, gjennom sjenerøse summer fra universitetsledelsen som satser store midler på studentidrett. Dette er vi glade for.

Det fremstilles nærmest som at studentpolitikerne har ranet TSI for midler, samtidig som at de har fått en økning på 585.000 kroner de siste fire årene. Denne økningen kommer fra studentpolitikerne som nå blir stemplet som tyver. Dette mener vi er urimelig, da studentparlamentet også må ta hensyn til andre organisasjoners økende aktivitet og behov.

Til sammenligning fikk studentutvalget ved HSL-fakultetet en sum på 70.000 kroner. Studentutvalget skal brødfø 3.900 studenter. TSI skal med sine 1.400.000 kroner fordele det på 1.500 studenter. Dette tas imidlertid ikke med i regnestykket som TSI presenterer.

Studentvelferd er mer enn bare studentidrett, og dette må TSI både erkjenne og vise forståelse for. Dette er også en virkelighet vi som studentpolitikere må ta høyde for når midlene skal fordeles. Det er ikke slik at vi i Sosialdemokratene foretrekker lønn foran velferd, men slik vi ser det er det studentvelferd at UiT Norges arktiske universitet har en velfungerende studentavis.

Derfor valgte vi i år å prioritere at man legger til rette for at den nyoppstartede studentavisen har midler til å bli etablert. Dette valget ble ikke tatt uten diskusjon både i listen og parlamentet. Beslutningen ble også gjort basert på at Midnattsolposten jobber for å i fremtiden bli økonomisk selvstendig, men dette forutsetter en investering i oppstartsfasen.

Ikke alle organisasjoner er like etablerte som TSI, eller står med en egenkapital på nærmere en million slik det fremgår av deres egen søknad til studentparlamentet. Når da TSI er tildelt over en fjerdedel av den totale potten burde de ikke stille seg fram i avisene som et offer, de burde være takknemlig for at de over 4 år har hatt en økning på nærmere 600.000 kroner i støtte, noe som viser at studentpolitikerne både anerkjenner og bygger opp under studentidretten som studentvelferd.

Derfor mener vi at årets semesteravgiftsfordeling er rettferdig.