«Prosjektet er et av de mest lønnsomme veiprosjektene i Troms og har allerede venta i 70 år»

Ullsfjordforbindelsen: Slik kan den fergefri forbindelsen bli: 1. Tunnel gjennom Nakkefjellet, 2. Bru over Storstraumen og 3. Bru over eller tunnel under Kjosen. Illustrasjon: Sjurelv AS 

debatt

Til ordfører, gruppeledere og leder i Byutvikling, miljø- og transportkomiteen. Ullsfjordforbindelsen er et overmodent veiprosjekt som ble lansert første gang på slutten av 1940-tallet. Nå er Statens vegvesen i ferd med å avslutte arbeidet med regional plan for denne forbindelsen som vil gjøre FV 91 til en foretrukket forbindelse for det meste av trafikk mellom Nord-Troms, Finnmark og Tromsø by. Den vil også gi befolkninga på øst- og vestsiden av Ullsfjord en rassikker vei ut av bygdene.

Det aller meste av utbygginga i Ullsfjordforbindelsen vil skje i Tromsø kommune, det er kun bruhodet på nordsiden av Kjosen som vil ligge i Lyngen kommune. Til nå er det etter vår mening Lyngen kommune som har gjort arbeidet for å få prosjektet dit det er i dag. Tromsø kommune har stort sett nøyd seg med å dilte etter når presset har blitt ubehagelig.

Utviklingslagene i Ullsfjord ber de politiske partiene i Tromsø ta tak i denne saken snarest mulig. Troms fylkesting skal behandle forslag til handlingsplan for regional transportplan på møte 13. mars i år. Forslaget innebærer at arbeidet med Ullsfjordforbindelsen skal settes på vent, dette på tross av vedtatt RTP og flere vedtak i fylkestinget som peker på at forbindelsen skal prioriteres.

Skal det bli en fortsettelse av arbeidet som er i gang så må det utarbeides en reguleringsplan for Ullsfjordforbindelsen og midler til dette må settes av i handlingsplanen for fylkesveiene i Troms allerede fra 2019. Dette kan dere som politiske parti påvirke ved å ta saken opp med deres partirepresentanter i Troms fylkesting. Dersom det ikke settes av midler til reguleringsplan vil prosjektet seile ut i det blå.

Tromsø kommune er regionen som har mest å vinne på å få bygd Ullsfjordforbindelsen. Reiselivsnæringa får enklere tilgang til spektakulære områder i Ullsfjorden og Nord-Troms. Transport og reiser mellom regionene Lyngen, Nord-Troms og Tromsø vil bli omtrent 11 mil kortere enn i dag og befolkninga i de rasutsatte bygdene i Ullsfjord får rassikker vei. Prosjektet er et av de mest lønnsomme veiprosjektene i Troms og har allerede venta i 70 år. Nå er det på tide at Tromsø kommune viser ansvar for å få Ullsfjordforbindelsen til å bli virkelighet.

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

debatt