Debatt

Verktøykassen står klar, det er bare å ta den i bruk.

Det er med interesse at jeg har fulgt med debatten mellom Egon Holstad og Bedriftsforbundet Nord vedrørende sykelønnsordningen i Norge.

UNGDOMSSEKRETÆR I LO: Stein Arnold Kristiansen (31).   Foto: Foto: Jørn Myreng

Gjennom tett dialog og langsiktig nærværsarbeid kan vi sammen jobbe for å holde våre kamerater på arbeid så frisk som overhodet mulig.

debatt

Regionsleder Ulf Nilsen i Bedriftsforbundet Nord skriver varmt om de store utfordringene og deres løsninger på fraværsproblematikken i norsk arbeidsliv. Han mener det er på høy tid at man endrer en ordning hvor arbeidstakere som er borte fra jobb slipper «ustraffet» fra de kostnadene som påløper bedriften i forbindelse med sykdom.

Det kommer neppe som en overraskelse på noen at LO, som Norges største arbeidstakersammenslutning, mener at sykdom ikke skal «straffe» seg. Det betyr derimot ikke at det i utgangspunktet «lønner» seg å være syk. For mange av dem som blir syk er det en ekstra belastning, eller straff om du vil, å oppleve en leder som ikke har tillit til at de faktisk er syke. Og tillit er nøkkelordet her.

For det finnes vel knapt et land i verden hvor man har så høy grad av tillit til hverandre som i Norge. Selv om vi kanskje ikke tenker på det i det daglige så er det et fantastisk ord. Fantastisk i den sammenheng at ordet tillit staves likt begge veier og er noe som må være gjensidig for at det skal fungere. Det er derfor trist å lese at Bedriftsforbundet Nord så tydelig viser en mistillit til de som av ulike årsaker er syke og fraværende fra arbeidsplassen.

At vi i Norge har høyt sykefravær sammenlignet med andre land, er riktig. Samtidig er det viktig å forstå hva det er som kan være en del av forklaringen til dette. Sysselsettingsgraden i Norge er høy selv om den de senere år har falt. Både kvinner og menn, friske og syke bidrar til produksjonen i dette landet.

Men skal vi ha høy yrkesdeltakelse betyr det samtidig at vi må akseptere sykefravær som en følge av dette. Alternativet er at de som ikke er 100 prosent frisk hele tiden trer ut og går over på en eller annen form for trygdeytelse. Noe sier meg at det blir dyrere i lengden.

I sitt innlegg skriver Bedriftsforbundet Nord at de «vil til livs de som bruker opp egenmeldingsdagene sine uten å være syke», men at de samtidig mangler insentiver til å oppnå dette.

Hvis det bare er denne gruppen man sikter seg inn på kan jeg garantere at vi er flere som står på samme side. Men å påstå at det ikke allerede finnes insentiver til å motvirke problemstillingen, er direkte feil.

For å ha rett til sykepenger må en arbeidstaker, ifølge folketrygdloven, være arbeidsufør som følge av sykdom eller skade. Andre forhold som økonomiske eller sosiale forhold gir ikke rett til sykepenger. Hvis en arbeidsgiver mistenker at fraværet ikke skyldes dette er de i sin fulle rett til å bestride fraværet. De har sågar retten til å frata en arbeidstaker retten til å bruke egenmeldinger hvis de har rimelig grunn til å tro at fraværet ikke skyldes sykdom eller skade.

Nærværsarbeid er krevende i alle sektorer og bransjer. Det tar tid å følge opp ansatte som er fraværende fra arbeidsplassen når de trengs på jobb. Det blir til og med ekstra krevende i et fylke hvor bedriftene i hovedsak er små og ikke besitter en stor administrativ gruppe til å håndtere denne problemstillingen. Men selv om noe er krevende er det ikke dermed sagt at det ikke er verdt å arbeide for.

Gjennom tett dialog og langsiktig nærværsarbeid kan vi sammen jobbe for å holde våre kamerater på arbeid så frisk som overhodet mulig.