Debatt:

«Andenes mer aktuell enn noen gang»

Igjen opplever vi forlis utenfor Troms mens redningstjenesten er fraværende. Dette var et problem som ofte ble tatt opp på våre kurs i SOFF (Sikkerhetsopplæring for fiskere).

Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix 

debatt

Redningshelikoptrene befinner seg som kjent på Banak og i Bodø, mens Troms ligger med Malangen som skille med en times flytur fra begge steder. Fiskerne ønsket plassert et helikopter på Andenes og et i Hammerfest/Honningsvåg i vintersesongen.

Kvoteordningen gjør at sjarkene tøyer strikken, og starter fisket på mørkeste vinteren, med polare lavtrykk og uberegnelig vær fra alle kanter.

Da vi startet SOFF i 1982, omkom det 35–40 fiskere hvert år, med Troms på en trasig lederplass. 16 år senere var tallet 5 og året etter 0. Siden har tallet bare gått oppover.

Da slo fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen til og la ned hele «opplæringa». Det er virkelig forstemmende å oppleve at alt vårt arbeid i SOFF, med arbeid for sjarkflåten, enda står på stedet hvil.

Tidligere var Fylkesmannen, Mats Gilbert, samt en lang rekke politikere med rette bekymret for at redningstjenesten skulle flyttes sørover. Sjøredningstjenesten ble ikke nevnt. Nå har politimesteren i Troms med flere tatt opp saken. Man ønsker å flytte sjøredningen til Tromsø.

Andenes er mer aktuell enn noen gang. Stedet ligger perfekt til ved sjøen og dekker området fra Lofotodden til Nord-Troms på kortest mulig tid.

Etter at Forsvaret har bestemt flytting til Evenes, står hangarer, leiligheter for flypersonellet samt andre fasiliteter ledig på Andenes. Det siste er meget viktig for å korte ned tiden til avgang.

Tromsø by vil på langt nær peke seg ut som base for sjøredningen. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen tar vel gjerne på seg sjøstøvlan og legger til rette på Andenes.