Debatt:

«Så var det på han igjen!»

Handlings- og økonomiplanen 2019–2022 består ikke bare harde prioriteringer, men fremmer også et syn på hvilke verdier som er viktige å ta vare på.

Ann Sissel Enoksen, By- og landlista i Tromsø.  

debatt

Samtidig som Skittenelv skole foreslås ofret for å få kommune regnskapet til å gå i hop ser man behov for nye og flere tiltak på kultursiden. Oldervik-barn risikerer over syv mil i buss i tillegg til at de må passere to rasutsatte områder. Når skolebarnas sikkerhet og læringsutbytte foreslås nedprioritert, klarer jeg ikke helt å se dette i sammenheng med at det skal satses på «gode og hensiktsmessige løsninger» (Handlings- og økonomiplanen 2019-2022, Administrasjonssjefens forord) som nevnte plan fremhever.


– Virker som om kommunen ønsker å stikke kjepper i hjulene

Lokallagene vil kjempe med nebb og klør for å beholde barnehagene som er foreslått nedlagt i kommuneadministrasjonens handlings- og økonomiplan for 2019–2021.

 

I det samme forordet legges det også vekt på at «dagens tjenestetilbud og – nivå skal opprettholdes» samtidig foreslås det å legge ned fire distrikts barnehager. Disse fire barnehagene utgjør nesten halvparten av alle distrikts barnehagene i kommunen vår. Så sent som i fjor kjempet Vengsøy barnehage en hard kamp for sin eksistens. Vengsøy måtte oppleve et politikerbesøk slik at våre folkevalgte ved selvsyn kunne se at det ikke er greit å utsette småbarn for to timers reisevei dersom barnehagen hadde blitt nedlagt. Nå er denne barnehagen på nytt foreslått nedlagt. Denne gangen tar imidlertid Vengsøy med seg 3 andre barnehager i dragsuget, om administrasjonssjefen får det som hun vil.


Kommunen vil legge ned disse distriktsbarnehagene

I kommuneadministrasjonens handlings- og økonomiplan for 2019–2021 foreslås det å legge ned fire distriktsbarnehager.

 

Riktignok har ikke denne planen nådd politiske behandling, men sommeren går fort og snart er våre «distriktsvennlige» politikere klare for nye kuttvedtak. Så blir det interessant å se om det blir «på han igjen» for Vengsøy og de andre distriktsbarnehagene, eller om våre politikere husker turen fra i fjor.