Debatt:

«Stadig tryggere å føde i Norge»

En ny rapport viser at det har blitt enda tryggere å føde i Norge. Stadig færre kvinner og barn blir skadet i forbindelse med fødselen.
debatt

I vår har vi diskutert manglene ved norsk fødselsomsorg og hvordan den kan bli bedre. Det er en viktig debatt!

Jeg er svært opptatt av at fødende kvinner skal få hjelpen og støtten de trenger på sykehusene og at vi skal styrke oppfølgingen i kommunene med flere jordmødre. Det er viktig at vi ser manglene. Men vi må også se kvalitetene!

Norge er ett av verdens tryggeste land å føde i. En ny rapport fra medisinsk fødselsregister viser at det har blitt enda tryggere. Det blir født stadig færre barn med hjerneskaden cerebral parese (CP). Dette er en skade som oppstår i forbindelse med fødsel. Tett og god oppfølging av fødende kvinner reduserer risikoen for at barn skal få denne hjerneskaden. Nå ser vi at forekomsten har gått ned med 2,8 prosent hvert eneste år i perioden fra 1999 til 2010.

Vi ser også at hjerneskaden hos barna som rammes er mindre alvorlig enn tidligere. Dette er et resultat av bedre og tettere oppfølging av fødende kvinner og nyfødte barn.

Rapporten fra fødselsregisteret viser også en nedgang i alvorlige rifter hos kvinner som har født. Fødselsrifter med skade på endetarmens lukkemuskulatur kan gi kvinner alvorlige plager. Nye støtteteknikker under fødselen har ført til at slike skader har gått ned fra 3,8 prosent til 1,7 prosent.

Tallene fra fødselsregisteret viser også at antallet dødfødsler i Norge går ned. De gode resultatene skyldes dyktige og engasjerte fagfolk ved sykehusene våre som jobber utrettelig for å forbedre behandling og rutiner. De har gjort det enda tryggere å føde i Norge!

Sommeren er tiden det fødes flest barn i landet vårt. Jeg har fått tilbakemeldinger fra sykehusene som tyder på at de har planlagt god bemanning på fødeavdelingene våre i sommer. Det er jeg glad for. Det skal være trygt å føde i Norge på sommeren også.